nieuws

CED haalt omzetgroei uit buitenland

Cijfers

De omzet van claimsmanagement- en expertisebedrijf CED is in het boekjaar 2010/2011 met 5% gegroeid tot € 105,7 mln. De groei komt op het conto van (acquisities door) CED International. De omzet in Nederland is gestabiliseerd. Het bedrijfsresultaat van CED daalde met 7% tot € 10,2 mln.

CED haalt omzetgroei uit buitenland

Het netto resultaat nam toe tot € 12,6 mln door de verkoop van CED Certificatie en Certoplan. Beide deelnemingen werden op 1 januari 2011 verkocht (opbrengst € 5,6 mln) in het kader van een herijking van de strategie van CED. Die behelst een verschuiving van het bedrijf in Nederland naar internationale claimsmanagement en expertise in Automotive, BrandVaria, Mens en Forensic. Na de balansdatum, per 1 juli, is ook Meditel van de hand gedaan middels een management buyout.
In de rest van Europa is CED juist op overnamepad, wat in het boekjaar resulteerde in overnames in België (Jordens & Mertens) en Spanje (GTP in Barcelona en CSP in Madrid). CED verwacht in het lopende boekjaar nog meer Belgische spelers te zullen acquireren.
Deze internationale 'buy and build'-strategie, zoals CED het noemt, valt niet bij alle aandeelhouders in goede aarde. Daarom is het bedrijf al tijden op zoek naar een nieuwe aandeelhouder, die "onze strategie wil en kan ondersteunen". Royal Bank of Scotland begeleidt dit al twee jaar durende proces. Aanvankelijk bood participatiemaatschappij Waterland € 109 mln; de huidige aandeelhouders, vooral verzekeraars en volmachtbedrijven, is te verstaan gegeven dat rekening moet worden gehouden met een halvering van die mogelijke opbrengst.

Reageer op dit artikel