nieuws

Belang intermediair in kredietmarkt sterk gedaald

Cijfers

Het aandeel van het intermediair in de afzet van consumptieve kredieten is vorig jaar sterk teruggelopen: via bemiddelaars is € 1,22 (1,51) mld geleend in 2010, een daling van 20%. In de kredietmarkt is het belang van de bemiddelaars gedaald tot 29% (38%).

Belang intermediair in kredietmarkt sterk gedaald

Aan aflopende en doorlopende kredieten is via de diverse afzetkanalen € 4,16 (4,02) mld verstrekt; het aantal nieuwe leningen is teruggelopen tot 854.000 (876.000), blijkt uit cijfers van het CBS die zijn verwerkt in een marktoverzicht dat ook te vinden is in het volgende week verschijnende AM Jaarboek 2011. De daling in de intermediaire distributie doet zich met name voor bij de doorlopende kredieten; kredietadviseurs zijn daar nog goed voor een productie van € 1,00 (1,35) mld, ofwel een marktaandeel van 34%. Dat was in 2009 nog 44%. Het aantal nieuwe doorlopende kredieten in het intermediaire kanaal is met 28% teruggelopen tot 49.000 (68.000). Opmerkelijk genoeg zit de verstrekking van aflopende kredieten bij het intermediair juist in de lift: 19.000 (10.000) leningen waren goed voor een verstrekt bedrag van € 213 (163) mln.
Inclusief roodstand en creditcardkrediet is vorig jaar voor € 9,25 mld aan leningen opgenomen, tegen € 9,62 mld in 2009.

Reageer op dit artikel