nieuws

Tien levensverzekeraars duiken in het rood

Cijfers

De levensverzekeraars hebben in 2010 de omzet verder zien teruglopen. De premie-inkomsten zijn met 11% gedaald; lagere beleggingsopbrengsten en hogere uitkeringen zorgen er bovendien voor dat het nettoresultaat in het levenbedrijf de nullijn weer nadert, nadat 2009 nog een nettowinst van € 2 mld had opgeleverd. Dit blijkt uit een overzicht van de levenmarkt dat, aangevuld met vele andere cijfers, eind dit jaar verschijnt in het AM Jaarboek.

Tien levensverzekeraars duiken in het rood

Door samenvoeging van portefeuilles bij vooral ASR zijn er in 2010 nog 48 (58) levensverzekeraars overgebleven. Van die maatschappijen hebben er 10 (6) een verlies gerapporteerd aan toezichthouder DNB. Meest in het oog springen Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd. NN sloot 2009 nog af met ruim € 200 mln winst, maar duikt een jaar later diep in het rood met een verlies van € 714 mln. De € 3,7 mld omzet is niet genoeg om het aan verzekerden uitgekeerde bedrag van € 4,0 mld (na herverzekering) te dekken. Ook bij Delta Lloyd ontvangen de verzekerden meer geld dan ze betalen: het bedrag aan uitkeringen is met bijna een miljard toegenomen tot € 2,5 mld, ruim meer dan het totale premie-inkomen van € 2,0 mld. Vooral daardoor keldert het nettoresultaat naar € -504 (+67) mln.

De ontwikkelingen bij Delta Lloyd en NN zijn kenmerkend voor de levenbranche: werd in 2009 nog € 21,2 mld voor eigen rekening uitgekeerd op levenpolissen, in 2010 is dat bedrag opgelopen tot € 23,8 mld. Andere maatschappijen die een verlieslatend levenbedrijf runnen, zijn Avéro Pensioen, Dela Verzekeringen, Generali, Klaverblad, Leidsche, Paerel, De Eendragt en SNS Reaal. Aegon mag zich de meest winstgevende levensverzekeraar noemen en houdt netto € 590 (162) mln over aan het verslagjaar 2010.

Reageer op dit artikel