nieuws

Wet maakt einde aan papieren aandelen aan toonder

Branche 606 PA

Er komt een einde aan papieren aandelen aan toonder voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Toonderstukken worden voortaan alleen nog geregistreerd op één verzamelbewijs. Voor iedere beursvennootschap wordt een verzamelbewijs bewaard in een kluis bij een intermediair, zoals een bank of beleggingsinstelling.

Wet maakt einde aan papieren aandelen aan toonder

Dat staat in een nieuwe maatregel van minister Dekker voor Rechtsbescherming die per 1 juli 2019 van kracht wordt. Doel van de regeling is voorkomen dat aandelen aan toonder worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en België gingen Nederland al voor met het afschaffen van de tastbare waardepapieren.

Verhandeling via effectenrekening

Zodra de toonderstukken geregistreerd zijn op één verzamelbewijs, kunnen ze alleen nog verhandeld worden via een effectenrekening. Aan de hand van zo’n effectenrekening, of het aandeelhoudersregister van een nv, is na te gaan wie een aandeel aan toonder in handen heeft.

Als vennootschappen niet zelf via de statutenwijziging de aandelen aan toonder omzetten in aandelen op naam, gebeurt dat van rechtswege op 1 januari 2020. Aandeelhouders die nog papieren stukken in huis hebben, moeten die bij de vennootschap inleveren. Dat kan nog tot 1 januari 2021. Niet ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.

Reageer op dit artikel