nieuws

Ondanks januaristormen krijgen verzekeraars resultaten beter op orde

Branche 1231

Het jaar 2018 begon rampzalig voor Nederlandse schadeverzekeraars. Een storm op 3 januari en ruim twee weken later op 18 januari zorgde voor in totaal 450 miljoen euro verzekerde schade. Desalniettemin heeft de branche de cijfers steeds beter op orde, blijkt uit het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche dat het Verbond vrijdagmiddag publiceerde.

Ondanks januaristormen krijgen verzekeraars resultaten beter op orde

Het Verbond van Verzekeraars vertegenwoordigt 89 procent van de verzekeringsmarkt, gemeten naar premievolume. Over de gehele breedte kwam de combined ratio van de schadesector in 2018 uit op 99. In 2016 was dat nog bijna 107. Dat is vooral toe te schrijven aan het stijgende premievolume. Voor alle productgroepen bij elkaar nam de premie toe met gemiddeld 4 procent. In totaal gaven particulieren en bedrijven ongeveer 13,2 miljard euro uit aan verzekeringspremie.

Duurdere reparaties

De productgroep ‘motor’ spant de kroon wat betreft prijsontwikkeling, met een 7 procent hoger premievolume dan in 2017. Genoeg is het echter nog niet. Hoewel de combined ratio voor motor wel spectaculair van 108 tot 101 gedaald is, schrijven de autoverzekeraars gemiddeld nog geen groene cijfers. Het Verbond wijt dat aan duurdere reparaties door de nieuwe high tech rijhulpsystemen en hogere letselschade-uitkeringen.

Duurzame materialen

In de productgroep ‘brand’ werden de resultaten slechter, al was dat vooral toe te schrijven aan de zware stormen die over het land trokken. Het Verbond herkent echter ook dat ook voor brandverzekeringen de herstelkosten structureel toenemen. Dat komt volgens de verzekeraars doordat schades vaker hersteld worden met duurzame materialen van een hogere kwaliteit.

Solvabiliteit

De financiële positie van de bedrijfstak als geheel is volgens het Verbond goed te noemen, de solvabiliteit steeg met 11 procentpunt tot 190 procent. De wettelijke norm is 100 procent. Het volledige jaarverslag is hier te lezen.

Reageer op dit artikel