nieuws

Ardanta hoeft niet alle crematiekosten te betalen

Branche 4135

Moet Ardanta alle kosten van een uitvaart voor haar rekening nemen wanneer in de polis niet alle diensten staan vermeld? Omdat de polisvoorwaarden leidend zijn, oordeelt de geschillencommissie van Kifid dat dat niet aan de orde is. De meerkosten van € 1.529 euro komen voor rekening van de (nabestaanden van) verzekerde.

Ardanta hoeft niet alle crematiekosten te betalen

In de jaren ’60 sluit een echtpaar een natura-uitvaartverzekering af. De man overlijdt  in 1986. Pas nadat de vrouw in 2017 het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, ontstaat een geschil met uitvaartverzekeraar Ardanta, de rechtsopvolger Algemene Nederlandse BegrafenisVerzekering waar de verzekering is afgesloten.

Kosten cremeren

De kosten van de uitvaart blijken niet allemaal te worden vergoed. Wel die van bijvoorbeeld enkele voertuigen, 50 rouwkaarten, ontvangkamers en een imitatie eiken kist, maar niet die van het cremeren zelf.

De dochter van de  de vrouw wendde zich tot Kifid, omdat die er verbolgen over is dat de uitvaart van de eerder overleden vader wel volledig zouden zijn vergoed en die van de moeder niet. Bewijs daarvoor is er echter niet. De dochter had verwacht dat alle kosten gedekt zouden zijn nu de verzekerde maar liefst 57 jaar lang eerst ƒ 4,40 per maand heeft betaald en daarna maandelijks € 8,75.

Koffietafel van €20

In de polis staat dat de kosten voor grafrechten en een koffietafel na afloop van de uitvaartplechtigheid worden vergoed tot een bedrag van tezamen nog geen € 20, een bedrag dat in de jaren zestig niet ongebruikelijk was. Uiteindelijk kwam – zo bleek later – van de crematie € 1.500 euro voor rekening van de verzekerde.

Menselijkerwijs invoelbaar

“Het argument van consument dat het bevreemdt dat de grafkosten niet worden vergoed maar lijk- en volgauto’s wel, is menselijkerwijs invoelbaar. De commissie moet echter kijken naar hetgeen op de polis staat vermeld. Daar komt bij dat het regelmatig voorkomt dat de verzekerde diensten als crematie of begrafeniskosten niet onder de dekking vallen”, aldus de geschillencommissie in haar bindende uitspraak. “De dekking is duidelijk en maar op een manier te lezen is. De vordering van consument wordt afgewezen.”

Reageer op dit artikel