nieuws

Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema bij huiseigenaren

Branche 561

Verduurzaming van de bestaande woningen is voor huiseigenaren het belangrijkste thema bij de provinciale statenverkiezing, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema bij huiseigenaren

Op de vraag ‘Wat is voor u het belangrijkste thema voor de leefomgeving in uw provincie’ kiest 28% van de huiseigenaren voor ‘verduurzamingsopgave van bestaande woningen’. Van de bestuurders, zoals statenleden, wethouders en Kamerleden, zet slechts 12% dit thema bovenaan. Bij zowel bestuurders als huiseigenaren staat ‘invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen’ op plaats twee. Het woningaanbod is voor een kwart van de bestuurders het derde grote thema, terwijl nog geen 10% van de huiseigenaren dit erg belangrijk vindt.

Stimuleren van verduurzaming

Bestuurders en huiseigenaren verschillen nauwelijks van mening over de energietransitie. Beide groepen zijn voorstander van subsidies voor het verduurzamen van woningen en vinden daarbij het draagvlak onder burgers belangrijk.

Drie kwart van de beide groepen vindt dat provincies het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moeten stimuleren en ruim tweede derde dat mensen met een laag inkomen relatief meer subsidie of andere hulp moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning. Een meerderheid van zowel bestuurders als huiseigenaren vindt niet dat gemeenten gedwongen moeten worden om (meer) windmolens te plaatsen.

Meer woningbouw nodig

Onder zowel huiseigenaren als bestuurders is 80% het eens met de noodzaak om meer woningen te bouwen. En dan niet alleen voor de veelgenoemde starters, ook voor senioren. Maar er mag alleen gebouwd worden als er geen groen verdwijnt, vindt 60% van de huiseigenaren en de helft van de bestuurders.

Beiden vinden dat de provincie geld ter beschikking moet stellen waarmee goedkope woningen kunnen worden gebouwd. Tot slot hebben meer politieke bestuurders (77%) dan huiseigenaren (58%) aangegeven dat ze voorstander zijn om gemeenten meer zeggenschap te geven over waar gebouwd kan worden.

4,3 woningeigenaren

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Door het aantal respondenten te wegen is het onderzoek representatief voor alle 4,3 miljoen woningeigenaren.

Reageer op dit artikel