nieuws

Verbond blij met vervolgstappen Hoekstra richting actieve transparantie

Branche 1674

Beetje bij beetje licht minister Hoekstra  (Financiën) de sluier op van toekomstige wet- en regelgeving die moet leiden tot een vorm van actieve transparantie van provisie bij schadeverzekeringen. Ook in zijn Kamerbrief eerder deze week over financieel advies refereerde de minister eraan, door onder meer aan te geven dat transparantie wat hem bestaat uit concrete bedragen. Het Verbond geeft aan de vervolgstappen van de minister te herkennen. 

Verbond blij met vervolgstappen Hoekstra richting actieve transparantie

Bij de Kamerbrief van Hoekstra sprong zijn schets van de toekomstige verdeling van de adviesmarkt in onafhankelijke advies, zelfstandig advies en verkoopadvies het meest in het oog. De minister ging in de brief echter ook in op het onderwerp actieve provisietransparantie. Die moet er wat hem betreft komen, over de vorm gaat hij nog in overleg met de AFM.

Concrete bedragen

Voor het Verbond is de Kamerbrief reden om ten overvloede aan te geven dat het de ambitie van het kabinet om de provisie op schadeverzekeringen actief transparant te maken steunt. “De minister geeft nu ook aan dat het in ieder geval voor de hand ligt dat klanten precontractueel worden geïnformeerd over de dienstverlening en provisie. Hij geeft aan dat vanuit het oogpunt van de klant concrete bedragen het meest informatief zijn.”

Kostprijsmodel direct writers

Hoekstra staat ook stil bij de frequentie van de accountantscontrole van het kostprijsmodel voor directe aanbieders. Dat de minister een variant onderzoekt waarbij de controle van het kostprijsmodel niet jaarlijks door de externe accountant hoeft te worden gecontroleerd, maar ten minste eens in de drie jaar,  betekent volgens het Verbond een belangrijke verlichting van de administratieve lasten. “De minister doet geen uitspraken over het kostprijsmodel in relatie tot innovatie en introductie van nieuwe producten. Het is immers belangrijk dat het kostprijsmodel innovatie niet in de weg moet zitten.”

Reageer op dit artikel