nieuws

ICS moet instemming klant aantonen of € 7,98 vergoeden

Branche 1272 PA

Als een consument een betalingstransactie betwist is het aan de betaaldienstverlener om te bewijzen dat de klant heeft ingestemd met de betaling. Dat oordeelt de Geschillencommissie van Kifid in een klacht over € 7,98 aan afschrijvingen tegen creditcardmaatschappij ICS. Die wilde uit coulance wel vergoeden, maar daar nam de consument geen genoegen mee.

ICS moet instemming klant aantonen of € 7,98 vergoeden

De klager in deze Kifid-zaak gebruikt sinds februari 2015 een World Card van ICS, een dochter van ABN Amro. In de voorwaarden is een ‘Internetgarantie’ opgenomen. Die houdt in dat ICS het bedrag terugbetaalt als er een bestelling via internet is gedaan waarvoor de klant geen toestemming heeft gegeven. De creditcard moet wel bij de eigenaar zijn geweest op het moment dat er betaald werd.

Coulance

Eind december 2017 en eind januari 2018 wordt er € 3,99 afgeschreven via de World Card. Kort daarna laat de klager zijn creditcard blokkeren omdat hij geen idee heeft waarom die bedragen zijn afgeboekt. Hij betwist de betalingen en vraagt terugbetaling aan op grond van de internetgarantie. ICS wil uit coulance de € 7,98 vergoeden, maar dat is voor de man niet voldoende. Hij wil dat het bedrag wordt teruggegeven op grond van de voorwaarden.

ICS meldt de klant dat de betalingen betrekking hadden op een abonnement. Mogelijk is de consument dat ongemerkt bij een bestelling aangegaan, aldus de creditcardmaatschappij. Een abonnement kan alleen door de consument zelf worden opgezegd. ICS zegt geen recht te hebben om bedragen terug te draaien zolang een abonnement loopt.

Authenticatie

De Geschillencommissie is het daar niet mee eens. Kifid oordeelt dat wanneer een consument een betalingstransactie betwist, het aan de betaaldienstverlener is om te bewijzen dat de transactie is geauthenticeerd, juist is geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of enig ander falen is beïnvloed. Als de creditcardmaatschappij geen bewijs kan aanleveren waaruit blijkt dat de consument met de betalingen heeft ingestemd, moet de betaaldienstverlener het betwiste bedrag terugbetalen.

Dat is ook hier het geval, aldus de uitspraak. ICS moet binnen vier weken bewijsstukken oplepelen waaruit blijkt dat beide transacties zijn geauthenticeerd, juist zijn geregistreerd en geboekt en niet het gevolg zijn van een storing. Lukt dat niet, dan moet ICS de € 7,98 overmaken.

Reageer op dit artikel