nieuws

Hoffelijk zet gevolgen Prinsjesdag voor adviseur op een rij (inclusief toetsvragen)

Branche 5817 PA

Van de invoering van het tweeschijvenstelsel in box 1 tot de stapsgewijze verlaging van het eigenwoningforfait. Opleider Hoffelijk Financieel dook direct na de presentatie van de Miljoenennota in alle financiële Prinsjesdagdocumenten en bracht voor de adviseur in kaart waar die in 2019 en 2020 op moet letten.

Hoffelijk zet gevolgen Prinsjesdag voor adviseur op een rij (inclusief toetsvragen)

De gisteren in Den Haag gepresenteerde maatregelen heeft Hoffelijk gebundeld in een download. Daarin bespreekt de opleider de fiscale veranderingen, de voorgestelde plannen voor de zorg, de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt evenals de gevolgen voor ondernemers.

Twee schijven

In box 1 wordt het aantal tariefschijven stapsgewijs teruggebracht van vier naar twee. In 2021 bedraagt het basistarief 37,05%, het toptarief wordt dan 49,5%. Het tarief in de eerste schijf bestaat uit belastingen en premies volksverzekeringen. Omdat AOW-gerechtigden geen AOW-premies betalen ontstaat er voor die groep een drieschijvenstelsel.

Hypotheekrenteaftrek

Daarnaast beperkt het kabinet de aftrekbare kosten voor de eigen woning. In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens vanaf 2020 met 3 procentpunt per jaar naar beneden gaat. In 2023 bedraagt de maximale aftrek nog 37,05%, het tarief van de eerste belastingschijf, bevestigt de Miljoenennota. De maatregel geldt ook voor aftrekbare rente over restschulden en advieskosten.

Eigenwoningforfait

Hiermee samenhangend is de stapsgewijze verlaging van het eigenwoningforfait. Hoffelijk heeft in een tabel gezet hoe de percentages zich naar verwachting zullen ontwikkelen. De opleider verwacht dat verlaging van het forfait de huizenbezitter weinig oplevert, aangezien de WOZ-waardes in 2019 ook zullen stijgen. Hoffelijk gaat uit van een verhoging van 7,5% tot 9,5%.

Zorg

Eerder lekte al uit dat het kabinet uitgaat van een stijging van de zorgpremie van iets meer dan een tientje per maand. Daar staat een verhoging van de zorgtoeslag tegenover. Op zorggebied verandert ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. In 2019 gaat het hoge tarief voor mensen in loondienst naar 6,95% (was 6,90%). Het lage tarief voor gepensioneerden en zelfstandigen stijgt van 5,65% naar 5,70%

30%-regeling

In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt gaat Hoffelijk onder andere in op de gevolgen van de verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding en het afschaffen van de 30%-regeling voor expats. Die laatste regeling wordt per 1 januari 2019 met 3 jaar verkort.

Voor ondernemers zijn de verlaging van de vennootschapsbelasting en de verhoging in stapjes van het box 2-tarief van belang. Volgens Hoffelijk kan het voor dga’s aantrekkelijk zijn in 2019 nog één keer dividend uit te keren om nog te profiteren van het huidige belastingtarief. Daarnaast adviseert de opleider om in verband met de wijzigingen leningen bij de bv opnieuw te beoordelen.

Digital classroom

Het complete Prinsjesdag-overzicht staat op een speciale pagina van Hoffelijk. Directeur opleidingen Alex Erlings duidt de kabinetsplannen in drie digitale classrooms. Daarvoor zijn nog twaalf gratis plekken beschikbaar voor lezers van am:web.

Reageer op dit artikel