nieuws

Zomerserie (2) – Bettie Hoogsteen (Adfiz): ‘Creëer een adviesvriendelijker klimaat’

Branche 354

Hoe kijkt de sector vanaf het strand, vanuit een berghut of vanaf het eigen balkon terug op het eerste halfjaar van 2018? En wat kunnen we komende maanden nog verwachten?. Deze zomer stelt amweb dagelijks zeven vragen aan een branchegenoot. Bettie Hoogsteen, senior adviseur public affairs en beleid bij Adfiz: “De sector moet haast maken met een visie op de pensioenhervorming en de positie van werknemers in verzekerde regelingen.”

Zomerserie (2) – Bettie Hoogsteen (Adfiz): ‘Creëer een adviesvriendelijker klimaat’

Zet je de dekking voor gevaarlijke sporten aan of lig je risicoloos aan het zwembad in het resort deze zomer?
“Gevaarlijke sporten zijn aan mij niet zo besteed, maar ik lig ook zeker niet inactief aan een zwembad in resort. Het  strand is wel onderdeel van een ideaal begin van vakantie. Ik ga deze zomer naar het vakantiehuis van mijn tweelingzus aan het Sneekermeer. Bivakkeren op een geweldige mooi plek met het water waar je aan het einde van een stralende dag de zon in het meer ziet verdwijnen. En het zorgt voor sprankelende ontmoetingen als mensen je tegenkomen en er klakkeloos vanuit gaan dat ze je kennen, terwijl je de tweelingzus bent.”

Op welk resultaat uit het eerste halfjaar kijk je met veel genoegen terug?
“Dat is zonder meer het grote Privacy-dossier geweest waarin we vanuit Adfiz er alles aan gedaan hebben om de leden zo praktisch mogelijk te ondersteunen. Het is een enorme uitdaging geweest om dit allemaal zeer tijdig uit te denken, bewustwording te creëren en ondersteuning te bieden via informatie en tools. Ik ben ook blij dat we in de Uitvoeringswet hebben kunnen regelen dat bemiddelaars gegevens gerelateerd aan de gezondheid mogen blijven verwerken. Dit is voor adviseurs/bemiddelaars van belang om klanten goed te kunnen begeleiden. Ik zie dat bemiddelaars in andere landen op dit punt jaloers naar ons kijken.”

Met welk project mogen collega’s je aan het strand lastigvallen?
“Als het echt niet anders kan, dan met Privacy, ik kan dit traject wel dromen. Maar ik verwacht dat dit echt niet gaat gebeuren. Mijn collega’s zijn zelf behoorlijk in de materie thuisgeraakt. We hebben alle belangrijke kennis op kantoor gedeeld en zijn daarin een mooi voorbeeld van een lerende organisatie waar men van en door elkaar leert. Nieuwe kennis wordt gedeeld in het belang van een goede dienstverlening aan onze leden.”

Waar moet de branche na de zomer haast mee maken?
“Met het ontwikkelen van een visie op de hervorming van een nieuw pensioenstelsel en de positie van werknemers die deelnemen aan verzekerde regelingen. Daarbij moet er oog zijn voor belangrijke verschillen in uitwerking  voor de verplichte bedrijfstakpensioenfondsregelingen en de verzekerde regelingen. Binnen Adfiz hebben we vanuit de pensioencommissie al gewerkt aan een visie hierop. De transitie naar een nieuw stelsel moet voor elke burger de opbouw van een adequaat pensioen binnen bereik brengen.”

Welke discussie mag nu wel eens gesloten worden en hoeft na de vakantie beslist niet heropend te worden?
“Ik geloof niet dat er een dossier is dat goed genoeg geregeld is om nu zomaar te sluiten. Het werk gaat na de vakantie dus gewoon door. Tegelijk zou ik zo graag zien dat er meer ruimte komt voor de markt om zijn werk te doen. Creëer een adviesvriendelijker klimaat, want de behoefte aan financieel advies neemt toe. Kijk maar naar de overheid die steeds meer terugtreedt, het pensioenstelsel dat ingrijpend op de schop gaat, of naar de hardwerkende ondernemers die steeds vaker worstelen met onverzekerbare risico’s. Het is de ideale voedingsbodem om als sector te laten zien hoe waardevol, zelfs cruciaal, we zijn. Onafhankelijk financieel advies is het antwoord op een hoop maatschappelijke vraagstukken. Maar dan moeten we dat advies wel de ruimte geven.”

Welk nieuws of welk dossier gaat de sector komend halfjaar bezighouden?
“De overgang naar een meer individueel pensioen vraagt om een vorm van objectieve transparantie van rendementen van premieovereenkomsten. Dit vraagt om de invoering van een robuuste en betrouwbare benchmark die adviseurs in staat stelt pensioenproducten beter te beoordelen en te vergelijken. Zo’n benchmark helpt ook deelnemers zelf om de prestaties van fondsen waarin de pensioengelden worden belegd te beoordelen. Dit is een nieuw dossier dat nadrukkelijk op de agenda van de sector zou moeten komen.”

Welk succes hoop je op de kerst- of nieuwjaarsborrel te kunnen melden?
“Dat deze benchmark er gaat komen binnen het nieuwe stelsel.”

Reageer op dit artikel