nieuws

Hoekstra: ‘Bankiers en verzekeraars misbruiken bonusregels’

Branche 819

Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra misbruikt de financiële sector de mogelijkheden om personeel meer dan 20 procent bonus uit te keren. Dat schrijft Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Hoekstra dreigt de uitzonderingsmogelijkheden aan te passen of zelfs helemaal af te schaffen.

Hoekstra: ‘Bankiers en verzekeraars misbruiken bonusregels’

Banken en verzekeraars hebben de mogelijkheid om personeel dat niet onder de cao valt meer dan 20 procent van het basissalaris als bonus uit keren. Dan gaat het in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) bijvoorbeeld om ict’ers. In de evaluatie van de wet is echter gebleken dat de uitzondering ook wordt gebruikt voor mensen met een bancaire functie.

In het onderzoek kwam naar voren dat verantwoordelijken in investment banking, verkoop en binnen het senior management zichzelf kwalificeerden als uitzonderingsgeval. Bij banken gaat het om 0,6 procent van het personeelsbestand, bij verzekeraars 0,1 procent. Hoekstra gaat in gesprek met de branche om het oneigenlijk gebruik aan te pakken.

Bonusplafond

Nederland heeft met een bonusplafond van 20 procent strengere regels dan de rest van Europa waar een bonusplafond van 100 procent geldt. De evaluatie moest ook antwoord geven op de vraag of dat het Nederlandse vestigingsklimaat in gevaar brengt. Dat is vooralsnog niet gebleken omdat er nog te weinig informatie beschikbaar is.

Veel ondernemingen waarop het bonusplafond van toepassing is, klaagden dat zij door de Wbfo de basissalarissen moeten verhogen. De kostenflexibiliteit neemt daardoor af. Uit inkomenscijfers van het CBS kan volgens Hoekstra deze stelling niet worden ontkracht of bevestigd.

Reageer op dit artikel