nieuws

Werkloosheid stabiel op 3,9%

Branche 556

In mei waren er 352 duizend werklozen, dat komt neer op 3,9% van de beroepsbevolking, even hoog als in de twee maanden daarvoor.  Dit blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de werkloosheid nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

Werkloosheid stabiel op 3,9%

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in mei ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 352 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

WW-uitkeringen

Eind mei verstrekte UWV 301 duizend lopende WW-uitkeringen. Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen naast elkaar kan ontvangen, komt dat neer op 290 duizend personen. Een derde daarvan (96 duizend personen) zat langer dan een jaar in de WW. Het aantal WW-uitkeringen daalde ten opzichte van vorige maand met ruim 13 duizend (-4,2%).

Techniek en transport

In vergelijking met mei 2017 valt een afname van bijna 85 duizend uitkeringen (-22,0%) te noteren. De daling is op jaarbasis het sterkst bij technische beroepen en transport- en logistiekberoepen (beide ongeveer -30%).

Nieuwe uitkeringen

In de eerste vijf maanden van 2018 verstrekte UWV 149 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat is een afname van 14,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In alle beroepsklassen is de instroom afgenomen ten opzichte van de eerste vijf maanden van vorig jaar. In januari tot en met mei 2018 zijn er 178 duizend WW-uitkeringen beëindigd, een daling van 11,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

 

Reageer op dit artikel