nieuws

Grotere rol voor externe deskundige bij personentoetsing AFM en DNB

Branche 798

Grotere rol voor externe deskundige bij personentoetsing AFM en DNB

Toezichthouders DNB en AFM gaan meer externen betrekken bij de toetsing van bestuurders van financiële instellingen. Bij complexe dossiers maakt straks altijd een externe deskundige deel uit van de commissie. Ook stellen de instanties een vertrouwenspersoon in.

De maatregelen moeten de onafhankelijkheid van de toetsing verbeteren. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten komen hiermee tegemoet aan een motie van VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Die riep vorig jaar op tot het onafhankelijker inrichten van de bezwaarprocedure bij de geschiktheidstoets van AFM en DNB.

Onafhankelijk bezwaar

De AFM heeft al een onafhankelijke voorzitter voor de hoorcommissie in de bezwaarfase. DNB gaat daarin nu ook voorzien, schrijven de toezichthouders in een gezamenlijke brief aan minister Hoekstra van Financiën. Ervaringen bij de AFM zijn positief. “De externe voorzitter kan als onafhankelijke deskundige het proces bijsturen en kan een duidelijke rol spelen bij het toelichten en verduidelijken van de gang van zaken”, aldus de brief.

Gevraagd en ongevraagd advies

De toezichthouders willen ook in een eerdere fase al een grotere rol voor externen. Bij de meest complexe toetsingen worden experts van buiten sowieso onderdeel van het toetsingsteam. De externe krijgt volgens de brief “een zwaarwegende rol bij de oordeelsvorming”. Bij toetsingen die volledige op papier worden afgehandeld, gaan externe deskundigen steekproefsgewijs het oordeel en gevolgde proces beoordelen. Ze kunnen bovendien ongevraagd en gevraagd advies geven over alle toetsingen. DNB en AFM hebben al een aantal externen voor deze rol weten te strikken.

Vertrouwenspersoon

Verder benoemen de toezichthouders een vertrouwenspersoon. Kandidaten kunnen zich tot hem of haar wenden met klachten over de bejegening tijdens het toetsingsproces. De vertrouwenspersoon gaat pas aan het werk als er een conflict is over de benaderingswijze of communicatie in het toetsingsproces. “Deze persoon heeft een bemiddelende rol door hoor en wederhoor toe te passen en (verdere) escalatie te voorkomen, werkt zelfstandig en vertrouwelijk, en kan nieuwe voorstellen doen om de samenwerking en het proces te verbeteren en de verhoudingen te herstellen.”

Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat hij verwacht dat de maatregelen van de toezichthouders de onafhankelijkheid van de toetsingen zullen versterken. Ook leiden ze tot verbetering van de besluitvorming, aldus de bewindsman.

Reageer op dit artikel