nieuws

De paradox van de vrouw in de financiële branche: erbij willen horen maar toch uniek zijn

Branche 2264

De paradox van de vrouw in de financiële branche: erbij willen horen maar toch uniek zijn

De emancipatie van de vrouw in de financiële branche vraagt om een nieuw elan. De tijd is voorbij om via strijd dames in de spotlight te krijgen binnen organisaties. En hen via opgelegde quota op directiefuncties te plaatsen. Het event van Wifs, Women in Financial Services, stond gisteren in het teken van de fundamentele samenwerking zoeken met de mannelijke collega. En zo de waarde van de vrouwelijke kracht zijn werk te laten doen. Annette van de Wetering (voorheen Bureau D&O) ging er kijken.

In het pand van de Volksbank in Utrecht namen ruim 80 dames deel aan een event over dit thema. Met als centrale boodschap dat dames niet langer de buitenwereld de schuld kunnen geven van het zogenaamde ‘glazen plafond’ maar dat alles te herleiden is naar de eigen mindset en het eigen gedrag.

Een uitglijder voor een zaal vol dames is snel gemaakt

Het is niet niets om als man zijnde te spreken voor een zaal met ruim 80 dames. Niet iedereen zou deze uitdaging aan durven te gaan. Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank pakte echter vol elan de handschoen op bij de aftrap van het event. Hij hield een warm pleidooi over meer feminiene kracht in directiekamer. Ondanks zijn oprechte enthousiasme drukte hij zich echter onbedoeld zo nu en dan niet handig uit. Bijvoorbeeld toen hij een toelichting gaf op zijn taak als voorzitter bij de Raad van Advies van WIFS: “In de Raad zijn 2 van de 5 leden vrouw, en ik zou het goed vinden als het er zelfs 3 zouden worden”. De goede man had zijn hielen nog niet gelicht of de volgende spreker (een man) herhaalde voorgaande zin om vervolgens aan de zaal te vragen wat zij ervan vonden. Dit bleek nogal gevoelig te liggen bij de aanwezige dames. “Denkt hij dat wij daar zijn goedkeuring voor nodig hebben?”

Het zegt alles over jullie zelf dat jullie zo geraakt reageren op een onhandige opmerking

Peter Clausman, directeur van de School of Mavericks en disruptie-expert, raakte hiermee een gevoelige snaar. Maar in plaats van met de dames mee te leven en hen bevestiging te geven over hun verontwaardiging, kaatste hij de bal terug: “Het zegt alles over jullie zelf dat jullie zo geraakt reageren op een onhandige opmerking. Je belemmert jezelf door te veronderstellen dat een opmerking betrekking heeft op het vrouw-zijn”. Hiermee werd de toon van de middag gezet.

De eigen mindset is de sleutel tot fundamentele verandering

Wifs heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Met daarnaast de ambitie om meer dames op hoge functies binnen financiële organisaties te krijgen. Alhoewel het aantal dames in de diverse directiekamers de afgelopen jaren is toegenomen, leeft het gevoel dat de doelstelling nog onvoldoende is behaald. “Je breekt pas door in bestuurskamer als je je gedraagt zoals de mannen”, is het beeld dat bij diverse toehoorders leeft.

Clausman licht de zaal toe hoe hij denkt dat deze omstandigheid doorbroken kan worden. Zo benadrukt hij: “De sleutel tot succes is de juiste mindset van de vrouw”. Om dit te onderbouwen grijpt hij eerst naar een stuk theorie. Vrouwen hebben van nature de neiging het graag goed te willen doen in de ogen van anderen. En graag te willen voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Dit betekent dat zij zich ‘normaal’ gedragen. Het normale betekent in deze context het bekende en veilige gedrag. Clausman: “Om een bestuursfunctie te kunnen bekleden, moet dit patroon doorbroken worden. Want als de vrouw zich aanpast aan het bestaande, dan verandert er nog niets”. Daardoor zou er onvoldoende gebruik gemaakt worden van de talenten, inzichten en ervaring van de bewuste vrouw.

Vrouwen zijn of rebels of conformeren zich teveel

Clausman stelt dat vrouwen denken een gedragskeuze te moeten maken als zij een nieuwe (lees hogere) functie gaan bekleden. “Veel vrouwen gaan óf de rebel zijn, met als gevolg dat ze geen medestanders krijgen en trekken aan een dood paard. Of conformeren zich aan de bestaande regels (geschreven en ongeschreven) en brengen daarmee niet de broodnodige veranderingen teweeg.” Beide reacties lijken onverenigbaar met elkaar. Clausman denkt toch dat er een wijze is om met deze paradox te overstijgen.

Ontstijgen van de paradox

Vol overtuiging geeft Clausman zijn visie aan de toehoorders: “Disruptie is het sleutelwoord tot succes: het losmaken van vaste patronen. Een disruptieve mindset denkt niet alleen in mogelijkheden, het denkt zelfs voorbij mogelijkheden. Het draait om het verbreken van de regels in het hoofd en zo ruimte te creëren voor transformatie”.

Aan de hand van een eenvoudig spel laat Clausman de zaal ervaren hoe vast de mens zit in patroondenken. Hierbij dienen de regels van het spel exact gevolgd te worden (het advies is ook om niet te morrelen aan het systeem, daar is geen winst te behalen). De triomf in de wedstrijd is te behalen in het doorbreken van de aannames die je als mens automatisch hebt. Dit wordt ook daadwerkelijk ervaren door enkele deelnemers tijdens het spel. Zij behalen een beduidend hogere score door veronderstellingen naast zich neer te leggen en onbevooroordeeld naar een oplossing te zoeken.

Het voornaamste inzicht dat Clausman zo tracht over te brengen is dat verandering alleen mogelijk is als er daadwerkelijk in geloofd wordt. Als de regels in het hoofd worden doorbroken kan stap voor stap vol overtuiging de weg naar transformatie ingeslagen worden. “Sta voor wat je waard bent en laat dat het nieuwe normaal zijn. Daarmee overstijg je de paradox” houdt hij de dames voor. Met tenslotte nog het advies: “Blijf altijd jezelf, met al je talenten, inzichten en ervaring”.

Wifs 2.0: gelijkgestemden om advies kunnen vragen

Het tweede deel van de middag wordt gebruikt om de kernwaarden van het vrouwennetwerk eens kritisch tegen het licht te houden. Na de afgelopen 10 goede jaren waarin belangrijke stappen zijn gezet in de acceptatie van de vrouw in de financiële wereld, is Wifs klaar voor een volgende fase. Tijdens break-out sessies bespreken deelnemers hun wensen en ideeën voor het netwerk.

De behoefte aan contact via sociale media, via een afgebakend digitaal platform, vormt hier de essentie van. “Als ik ergens tegenaan loop op het werk wil ik graag gelijkgestemden om advies kunnen vragen”. Een digitaal platform lijkt essentieel voor de verdere ontwikkeling van Wifs. Zo kunnen dames die nu hoge functies bekleden en niet altijd tijd hebben om een event bij te wonen, toch contact met elkaar onderhouden, elkaar coachen en elkaar introduceren in het waardevolle netwerk. De deelnemers geven het bestuur waardevolle input waarmee zij verder aan de slag kunnen. Er valt nog veel te winnen voor Wifs in de financiële branche, maar dan moet er nog hard gewerkt worden, zowel door mannen als door vrouwen.

 

Reageer op dit artikel