nieuws

NN zet in op verduurzamen scholen en theaters

Branche 697

Scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een samenwerking van BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV. Hiervoor is een speciale financieringspropositie ontwikkeld.

NN zet in op verduurzamen scholen en theaters

Een op te richten stichting in de gemeente koopt en verduurzaamt volgens de initiatiefnemers een gebouw dat verbetering behoeft. Na 30 jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de betreffende gemeente. Het doel van de samenwerking is om de komende tien jaar ten minste 10 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. BNG Bank en NN Group hebben ten behoeve van Bewust Investeren €300 miljoen beschikbaar gesteld in de komende twee jaar. Het initiatief speelt in op actuele maatschappelijk thema’s, waaronder het verbeteren en verduurzamen van schoolgebouwen in Nederland. Gemeenten kunnen zich volgens de samenwerkende partijen daardoor blijven richten op hun kerntaken en institutionele beleggers en BNG Bank kunnen invulling geven aan hun wens om naast financieel rendement ook een positieve impact op het gebied van milieu en sociale factoren te realiseren.

Samenleving als geheel

Jelle van der Giessen, Chief Investment Officer van NN Group: “Onze rol in de samenleving gaat verder dan waarde creëren voor aandeelhouders. NN Group wil lange termijn waarde realiseren voor een brede reeks van stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, business partners en de samenleving als geheel. De keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op de economie en de samenleving van morgen. De propositie van Bewust Investeren stelt ons in staat om heel concreet te investeren in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Ik ben blij dat we met NN Investment Partners (NN IP), onze vermogensbeheerder, deze propositie hebben kunnen ontwikkelen.”

Pauline Bieringa, directeur Public Finance van BNG Bank: “BNG Bank is de grootste financier van maatschappelijk vastgoed in Nederland en één van de grootste financiers van het Energieakkoord. De bank faciliteert graag gemeenten die hun vastgoed willen verduurzamen. We zijn derhalve blij dat we deze financiering kunnen aanbieden in samenwerking met NN Group.”

Gemeenten profiteren

Bewust Investeren organiseert de financiering en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed voor gemeenten. De gemeente maakt met de verkoop van het vastgoed aan een gezamenlijk opgerichte stichting geld vrij. Door de stichtings- en erfpachtstructuur krijgt de gemeente de regierol en behoudt zij het strategisch eigendom van het vastgoed. Tevens wordt het duurzaam meerjarenonderhoud aanbesteed door Bewust Investeren. De gemeente pacht het gebouw 30 jaar, met een breekoptie na 15 jaar. De erfpachtcanon dekt de investeringen en kosten. Aan het einde van de looptijd heeft de stichting de financiering afgelost en krijgt de gemeente het gebouw in eigendom terug.

Reageer op dit artikel