nieuws

Adviseurs Bol en woordvoerder Vivat niet welkom bij Kifid-zitting

Branche 3547

Adviseurs Bol en woordvoerder Vivat niet welkom bij Kifid-zitting

In een persoonlijke mail heeft klachteninstituut Kifid aan oud-quizmaster Willem Bol laten weten dat twee adviseurs die hij morgen mee wilde nemen naar de behandeling van zijn zaak niet welkom zijn. Het klachteninstituut is er achter gekomen dat beide adviseurs als journalist werken of werkten en laat hen daarom -op grond van de reglementen- niet toe. Die weigering geldt echter ook voor Vivat-woordvoerder Elvira Bos.

In een mail aan Bol die in het bezit is van amweb, schrijft de secretaris van de geschillencommissie dat “Kifid heeft vastgesteld dat de door u geïntroduceerde adviseurs Harry Beugelink en Chris Wolters werkzaam zijn als journalist.” De commissie wijst vervolgens Bol op de reglementen die hem eerder zijn toegestuurd en waarin onder meer staat dat “er geen beeld- of geluidsopnamen mogen worden gemaakt en dat er bij een zitting geen faciliteiten voor de pers zijn. Zittingen zijn niet toegankelijk voor journalisten.(…)  De Geschillencommissie kan derden alleen toelaten, wanneer beide partijen hiertegen geen bezwaar maken. Het is uiteindelijk aan de Geschillencommissie c.q. de voorzitter Geschillencommissie om hierover te beslissen en die beslissing is onherroepelijk.”

Wel welkom in ontvangstruimte

“In overleg met de voorzitter van de behandelend commissie is besloten dat 18 mei a.s. bij de mondelinge behandeling van uw klachtzaken geen toegang wordt verleend aan journalisten”, aldus de secretaris in zijn mail van vanmorgen. Hij vult daarop een paar uur later aan dat Beugelink en Wolters wel welkom zijn in de ontvangstruimte bij het Kifid. “Zij zullen alleen niet worden toegelaten tot de zitting.”

Strijd met Generali

De geschillencommissievraagt Bol ook nog naar de deskundigheid van de derde adviseur die Bol morgen wil meenemen naar de zitting in de klachtenprocedure die Bol heeft aanspannen tegen Zwitserleven en de Amersfoortse. De zaak is een uitvloeisel van de bittere juridische strijd die hij voert met Generali over een gestaakte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Recent verloor Bol het hoger beroep in deze kwestie, waarna hem nu alleen nog een gang naar de Hoge Raad rest.

Fraudemelding over Bol

Ook bij Zwitserleven en de Amersfoortse had Bol een polis lopen, die zij staakten nadat Generali een fraudemelding had gedaan over Bol Op de vraag van Bol waarom Vivat -moeder van Zwitserleven- dan wel woordvoerder Elvira Bos mag afvaardigen is het antwoord volgens de secretaris evenwel ook helder. Communicatieadviseurs of journalisten die zich namens de verzekeraars aandienen worden ook niet toegelaten.

Afwikkeling van Domino Day

Bol noemt de weigering van twee adviseurs “te bizar voor woorden”. Per kerende mail laat hij weten dat Chris Wolters inderdaad journalistieke activiteiten heeft, maar dat hij erbij zit “omdat hij ter zake de afwikkeling van Domino Day mij heeft bijgestaan. Daarnaast kent hij mijn procedure uit en te na om mij ter zake te adviseren.” Ook de inmiddels gepensioneerde Beugelink werkte als journalist maar hij is door Bol bij de procedure betrokken in de klacht die de oud-quizmaster heeft ingediend tegen de voormalige tussenpersoon in dit dossier. De derde adviseur -mevrouw Huizenga- is volgens Bol een voormalige  COO.

‘Uitstel niet toegestaan’

De voormalige quizmaster heeft Kifid gevraagd de zaak te verdagen zodat hij nieuwe adviseurs kan zoeken. Ook geeft Bol aan morgen wellicht niet op te komen dagen. In een reactie deze middag laat de secretaris van de geschillencommissie op zijn beurt aan Bol weten dat de commissie uitstel niet toestaat. “De zittingen kunnen op verzoek tijdelijk worden geschorst zodat u in staat wordt gesteld om nader overleg te voeren met de andere adviseurs.”

Conform het reglement

Eerder meldde Kifid-woordvoerder Marie-Christine Reusken dat Kifid-zittingen conform het reglement niet openbaar zijn. “ Zittingen zijn niet toegankelijk voor journalisten. Partijen kunnen  zich laten vertegenwoordigen of eventuele getuigen meenemen. Ook deze personen dienen te respecteren dat de bijeenkomst besloten is.”

Reageer op dit artikel