nieuws

Branche haalt PE-Examens massaal in blessuretijd

Branche 7038

Vorige maand hebben veel adviseurs nog snel en in overgrote mate met goed gevolg hun PE-examens afgelegd. Dit blijkt uit de examenresultaten over de periode april 2017 – maart 2018 die het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft gepubliceerd. Volgens CDFD stellen veel adviseurs het examen tot op het laatst uit.

Branche haalt PE-Examens massaal in blessuretijd

Vorige maand legden 3.515 mensen het PE-examen Hypothecair Krediet af, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van februari (1.245 PE-examens) en nog meer als gekeken wordt naar de maanden ervoor. PE Zakelijke Schade? Dito. Hiervoor werden in maart liefst 5.078 PE-examens afgelegd, waar dat een maand eerder nog maar 2.162 examens waren.
Voor alle beroepskwalificaties is hetzelfde beeld te zien, met uitzondering van het PE-examen Basis dat zowel in absolute aantallen afgelegde examens als in de oploop daarvan achterblijft. In maart legden 62 adviseurs dit PE-examen af, nauwelijks meer dan in februari (52).

Initieel examen basis

Het PE-examen basis verdwijnt, gelijk met de beroeps kwalificatie Basis per 1 april 2019; het initiële examen Basis blijft wel bestaan. Dat was vorige maand het meest afgelegde initiële examen (1.531 keer) van alle nu nog bestaande beroepskwalificaties, ook in dit geval fors meer dan in februari 2018 toen 982 adviseurs het initiële examen aflegden. Ook bij initiële examens voor de andere beroepskwalificaties is hetzelfde beeld te zien, zij het dat de aantallen een stuk lager liggen dan bij de PE-examens.

Verplichtingen uitstellen

Volgens CDFD-manager Erik Mulder is er sprake van een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij kandidaten hun (PE-) examen in maart van een kalenderjaar afleggen. “Waarom? Tja, mensen stellen verplichtingen vaak uit tot het laatste moment. In dit geval het moment dat ze nog met hun oude/bestaande opleidingsmateriaal/oefenexamens uit de voeten kunnen.”

Nieuw opleidingsmateriaal

Per 1 april van elk jaar verwerkt het CDFD alle nieuwe  ontwikkelingen/actualiteiten in de PE examens. Mulder: “De opleiders passen hun opleidingen/trainingen daarop aan. Dit betekent voor kandidaten dat zij (of hun werkgevers) na 1 april nieuw opleidingsmateriaal moeten aanschaffen of extra trainingen moeten volgen.”

Grote exameninstituten

Ook worden de cijfers volgens hem sterk beïnvloed doordat bepaalde grote exameninstituten voor de medewerkers van bepaalde grote klanten (onder meer banken/verzekeraars) de vakbekwaamheid borgen. “Dat verspreiden ze over de hele looptijd van een collectieve PE-periode. Als deze medewerkers echter niet lopende een bepaald PE-jaar al hun PE hebben gehaald, wordt er hard aan getrokken (door opleiders en werkgevers) om dit alsnog voor 1 april geregeld te hebben.”

Geen fatale datum

Hij benadrukt dat 1 april 2018, anders dan de noodzakelijke aanschaf van nieuw opleidingsmateriaal, geen fatale datum is, in de zin dat adviseurs hun kwalificatie verliezen als ze het PE-examen niet met goed gevolg hebben afgelegd. Adviseurs die voor 1 april 2017 een of meer Wft-diploma’s hebben behaald, moeten voor 1 april 2019 wel hun PE-examens voor de betreffende kwalificaties hebben afgerond.

Hypothecair krediet het moeilijkst

Zowel het initiële examen als de PE-variant voor hypothecair krediet blijk het lastigst voor de adviseur. Gemeten over een heel jaar werd gemiddeld 42,7% van de initiële examens Hypothecair krediet met goed gevolg afgelegd. Bij de PE-examens ligt dat percentage op 75,9%. Het initiële examen Basis wordt het beste gemaakt met een gemiddeld slagingspercentage van 73,7%. Het nu nog bestaande PE-examen basis wordt gemiddeld in 92,5% van de gevallen met goed gevolg afgelegd.

Reageer op dit artikel