nieuws

Promotieonderzoek: ‘Terugkeer naar vertrouwen in zelfregulering door banken is nodig’

Branche 2723

We moeten meer vertrouwen hebben in het zelfregulerende vermogen van banken bij moreel-ethische normen. Dit stelt Mark. D.H. Nelemans, die eind deze week promoveert aan de Open Universiteit op een onderzoek naar de verhouding tussen overheidsregulering en de zelfregulering van de bankensector. Volgens Nelemans kunnen meerdere doelen en normen het beste bereikt en gewaarborgd worden door de banken zelf.

Promotieonderzoek: ‘Terugkeer naar vertrouwen in zelfregulering door banken is nodig’

Nelemans wijst erop dat het financiële gedragstoezicht vóór de crisis voornamelijk was gericht op de benadering en bejegening van klanten en de marktparticipatie, maar niet op de interne bedrijfsvoering en ondernemingsstrategie van financiële instellingen. Tijdens en na de crisis heeft in snel tempo een transformatie plaatsgevonden van zelfregulering naar overheidsregulering. Daarbij was het wegvallen van vertrouwen een bepalende factor.

Gedrag en cultuur

Eigenschappen en kenmerken als integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid zijn juridisch gezien lastig te duiden. Desondanks constateert Nelemans dat er sprake is van een toegenomen gebruik van moraal-ethische normen in de financiële toezicht- en regelgeving, gericht op de regulering van gedrag en cultuur in banken. Nelemans: “Dit hoort traditioneel gezien echter in de sfeer van zelfregulering en bedrijfsethiek van de banken thuis. Een terugkeer naar het vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van banken is nodig omdat meerdere doelen en normen het best bereikt en gewaarborgd kunnen worden door de sector zelf.”

Reageer op dit artikel