nieuws

Insurance Europe ontwikkelt standaardformulier voor datalekken

Branche 729

Insurance Europe, de Europese koepel van nationale verzekeringsbrancheorganisaties, heeft een sjabloon ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de verplichting om de nationale toezichthouder op de hoogte te stellen van een datalek. Die verplichting vloeit voort uit  Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die vanaf 25 mei aanstaande van kracht wordt.  

Insurance Europe ontwikkelt standaardformulier voor datalekken

Het standaardformulier kan volgens de koepel zowel van waarde zijn voor bedrijven als voor toezichthouders. Bedrijven zouden erop kunnen vertrouwen in plaats van dat ze een uitgebreide schriftelijke exercitie moeten doen op het moment dat er een datalek is en waarvoor ze misschien niet de middelen hebben. Toezichthouders zouden met het gestandaardiseerd formaat makkelijker incidentgegevens grensoverschrijdend kunnen delen, trends beter kunnen detecteren en inzicht krijgen in hoe cyberdreigingen in heel Europa kunnen worden bestreden.

Niet te identificeren

De sjabloon is zodanig opgezet dat de verzamelde informatie kan worden gedeeld zonder dat deze hoeft te worden geanonimiseerd of geaggregeerd, omdat het niet mogelijk is om een ​​bedrijf te identificeren aan de hand van de informatie die het verstrekt.

Gebrek aan informatie

Als de sjabloon op grote schaal wordt gebruikt, kan deze volgens Insurance Europe bijdragen aan het verbeteren van de informatie en gegevens die beschikbaar zijn over cyberrisico’s, en zo de cyberbestendigheid van de samenleving vergroten. “Momenteel belemmert het gebrek aan beschikbare informatie over cybergebeurtenissen een aantal belanghebbenden, met name verzekeraars, die beperkt zijn in hun vermogen om cyberrisicodekking en aanverwante diensten aan te bieden. Dit kan veranderen als verzekeraars toegang krijgen tot de geanonimiseerde gegevens die door de nationale toezichthoudende autoriteiten zullen worden verzameld als gevolg van de bepalingen inzake inbreuk op gegevens.”

 

Reageer op dit artikel