nieuws

Mensenrechtencollege tikt Reaal op de vingers voor discriminatie woonwagenbewoners

Branche 2521

Het College voor de Rechten van de Mens heeft schadeverzekeraar Reaal op de vingers getikt wegens vermeende discriminatie van woonwagenbewoners. Volgens het college beëindigde Reaal onrechtmatig in 2016 in één klap 232 verzekeringen voor woonwagens. Reaal en het Verbond van Verzekeraars zijn het niet eens met de conclusie maar geven aan de kwestie wel te zullen oppikken.

Mensenrechtencollege tikt Reaal op de vingers voor discriminatie woonwagenbewoners

Het opzeggen van de polissen zorgde in 2016 voor veel onrust onder woonwagenbewoners. Antidiscriminatiebureau RADAR kaartte de kwestie vervolgens aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het college stelt nu in haar advies dat Reaal ‘een verboden onderscheid op grond van ras’ maakte.

Jarenlang sterk verlieslatend

Reaal-moeder Vivat zegt in een reactie verbaasd te zijn over het advies en zich er niet in te kunnen vinden. Van discriminatie is volgens de verzekeraar geen sprake. “Wij zijn gestopt met deze verzekeringen omdat ze jarenlang sterk verlieslatend waren”, aldus een woordvoerder. “Daarnaast zitten wij in een proces van vereenvoudiging, waarbij wij meerdere ‘specialistische’ verzekeringsproducten hebben stopgezet. Het gaat ons dus niet om een groep personen, maar om een soort verzekering.  Andere verzekeringen van de betreffende klanten zijn niet opgezegd.”

Ruim op tijd

De woordvoerder begrijpt dat het voor de verzekerden vervelend is dat hun polis werd beëindigd.  “Wij vinden echter dat we dit ruim op tijd hebben aangegeven, in 2013, wat hen voldoende tijd bood om eventueel een andere verzekering af te sluiten.”

Signaal oppakken

Volgens woonwagenbewoners is het echter al langer lastig om hun woonwagens en inboedels te verzekeren. Er zouden nog maar een paar verzekeraars in deze markt actief zijn. Woordvoerder Rudi Buis stelt namens het Verbond van Verzekeraars dit signaal te zullen gaan oppakken.

Scootmobielen en rieten daken

Ook hij plaatst kanttekeningen bij de beschuldiging van discriminatie aan het adres van Reaal.  “Het gaat om een type verzekering waarmee de verzekeraar stopt, wat wel vaker gebeurt in de branche bij specifieke productgroepen, maar dat is dan nog geen discriminatie. Stel je stopt binnen je schadeportefeuille met het verzekeren van scootmobielen. Of vrijstaande woningen met rieten daken. Is dat dan ook discriminatie? Schadeverzekeraars hebben bovendien acceptatievrijheid – en in dat licht wekt het oordeel verbazing.”

Reageer op dit artikel