nieuws

Loonstijging 4% voor werknemers verzekeringsbedrijf

Branche 4293

Werknemers die vallen onder de cao Verzekeringsbedrijf kunnen een salarisstijging van 4% tegemoetzien. Per 1 maart krijgen ze er 2% bij, per 1 januari 2019 nog eens 2%. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.

Loonstijging 4% voor werknemers verzekeringsbedrijf

De nieuwe cao Binnendienst en cao Buitendienst voor het Verzekeringsbedrijf gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar. “Werkgevers vinden dat een beperkte loonstijging – en daarmee een verbetering van de koopkracht van de verzekeringsmedewerker – mogelijk is ondanks de sectorale omstandigheden”, meldt het Verbond van Verzekeraars in een persbericht. In twee stapjes gaan de lonen met 4% omhoog.

Individuele pensioenregeling

In de onderhandelingen is behalve over loonsverhoging gesproken over een nieuwe pensioenregeling. Er wordt in de cao een individuele beschikbare premieregeling (Individual Defined Contribution, IDC) opgenomen. Deze IDC-regeling komt in de cao naast de bestaande DB-regeling (Defined Benefit). Bovendien is per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar.

Het Verbond hoopt dat de individuele pensioenregeling het pensioenbewustzijn van werknemers aanwakkert. Ook moet het met de nieuwe regeling makkelijker worden om opgebouwd pensioen mee te nemen naar een volgende werkgever.

Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers krijgen gedurende de looptijd van de cao een budget van € 750 per jaar waarmee ze trainingen en opleidingen kunnen financieren die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Werkgevers stellen bovendien een Duurzame Inzetbaarheidsdag beschikbaar waarop hun werknemers een workshop of training kunnen volgen.

Werkgevers en vakbonden moeten nog een handtekening zetten onder de nieuwe cao. Het sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond legt het resultaat van de cao-onderhandelingen positief voor aan hun leden. De vakbonden FNV Finance, De Unie, CNV Vakmensen consulteren eveneens hun leden.

 

 

Reageer op dit artikel