nieuws

Kamerlid over salaris ASR-bestuurders: ‘Speelt het ‘old boys network’ elkaar weer de bal toe in de financiële sector?’

Branche 2628

“Speelt het ‘old boys network’ elkaar weer de bal toe in de financiële sector?”, zo klinkt één van de Kamervragen die Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft gesteld over de onlangs aangekondigde verhoging van de salarissen van ASR-bestuursleden.

Kamerlid over salaris ASR-bestuurders: ‘Speelt het ‘old boys network’ elkaar weer de bal toe in de financiële sector?’

Nijboer vraagt aan de minister van financiën: “Hoe beoordeelt u de salarisverhoging van ASR? Wat vindt u ervan, dat ASR het nodig vindt om binnen een half jaar nadat de Staat haar laatste aandelen heeft verkocht de beloningen van bestuurders met enkele tonnen per persoon te verhogen?”. De raad van bestuur van ASR gaat er de komende twee jaar in totaal met € 750.000 op vooruit. Bovendien krijgen de bestuurders vanaf 2019 mogelijk weer een variabele beloning.

Integriteit en soliditeit

Nijboer wil weten wat de redenen zijn voor de salarisverhoging. Hij vraagt zich ook af hoe de salarisverhoging past binnen het op de website van ASR gepubliceerde beleid om integriteit en soliditeit centraal te stellen. “Wat vindt u ervan dat ASR zegt dat de salarissen achterlopen bij mensen met een vergelijkbaar beroep? Wat is de gemiddelde beloning van een bestuurder in Nederland?”.

Trend financiële sector

Het Kamerlid speelt ook in op de verhouding tussen bestuur en medewerkers: “Met welke medewerkers spiegelt het bestuur van ASR zich? Kunnen de overige medewerkers van ASR ook rekenen op een salarisverhoging van 40%?” Volgens Nijboer past deze salarisverhoging binnen een trend in de financiële sector, namelijk dat de lessen van de crisis vergeten zijn en dat financiële instellingen weer het gedrag vertonen van voor de crisis. Hij wil weten wat de minister vindt van de mogelijke herintroductie van bonussen bij ASR.

Beloningsbeleid

“Kunt u uiteenzetten waarom ASR destijds met belastinggeld gered moest worden? Hoeveel geld was er uiteindelijk gemoeid met de redding van ASR en hoe staat ASR er momenteel voor?”, vraagt het Kamerlid. Hij wil ook weten welke afspraken er met ASR zijn gemaakt over het beloningsbeleid na verkoop van de aandelen door de Staat.

Nijboer maakt zich ongerust over de normalisering van salarissen in de financiële sector: “Wat vindt u ervan dat dit soort salarissen in de financiële sector normaal gevonden worden? Vindt u dit soort salarissen normaal en staan deze salarissen in verhouding tot andere sectoren?”. Het Kamerlid wil ook weten wat de economische effecten zijn van deze hoge salarissen.

Old boys network

Als laatste gaat hij in op het old boys network: “Speelt het ‘old boys network’ elkaar weer de bal toe in de financiële sector? Deelt u de mening dat een terugval naar de bankierscultuur, die de financiële crisis mede veroorzaakte, op de loer ligt?

Reageer op dit artikel