nieuws

Winterserie (9): Terugblikken en vooruitkijken met Karina Raaijmakers

Branche 1299

De jaarwisseling vraagt om reflectie en nieuwe plannen. Met welk gevoel en met welke intenties zit de verzekeringsprofessional bij de kerstboom en aan de oliebollen? Wat heeft 2017 ons gebracht en welke wensen hebben we als we naar het nieuwe jaar kijken? am: maakte een rondje langs de velden. In deze aflevering geeft Karina Raaijmakers, hoofd Toezicht Verzekeren en Pensioenen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), haar antwoorden.

Winterserie (9): Terugblikken en vooruitkijken met Karina Raaijmakers

Wat waren volgens jou de hoogtepunten van 2017?
“2017 had vele hoogtepunten. Eén daarvan is dat ik marktbreed zie dat financieel adviseurs hun blik meer en meer op de toekomst richten en innovatie omarmen als kans om financiële dienstverlening te verbeteren en toegankelijker te maken. Daarbij weten zij ons vaak al in een vroeg stadium te vinden als zij aanlopen tegen dilemma’s over hoe zij het belang van de klant het beste kunnen dienen. In 2017 hebben wij gesprekken gevoerd met zo’n 30 partijen die bezig zijn met vernieuwende vormen van dienstverlening. Dat varieert van het benutten van technologische hulpmiddelen om de klant bijvoorbeeld beter inzicht te geven in zijn financiële situatie, tot het inzetten van roboadvies bij een duidelijk afgebakende klantvraag. In mijn beleving kan iedere klant wel wat hulp gebruiken bij het afsluiten van een financieel product. Het benutten van technologie helpt om te voorkomen dat klanten hun heil zoeken in het execution-onlykanaal.”

Welke dalen heb je in 2017 meegemaakt en wat voor impact hadden die dalen?
“Op persoonlijk vlak hangen de dalen samen met medisch gedoe bij mensen in mijn directe omgeving en leed dat ik voorbij zie komen in documentaires over IS in het Midden-Oosten. In beide gevallen voel ik me machteloos. Het helpt om alle andere dingen in het leven te relativeren. Om die reden bestempel ik zaken die zich in de werksfeer voordoen niet snel als ‘dalen’. Wel doen zich natuurlijk zaken voor die vervelend zijn. Als toezichthouder heb je soms te maken met partijen die het niet zo nauw nemen met het klantbelang. Gelukkig sta ik dan niet machteloos.”

Welke wensen heb je voor 2018, wat zou je willen bereiken?
“Ik zou graag actiever de dialoog met de sector voeren over de dilemma’s die zij ervaren bij het verbeteren van hun producten en dienstverlening. Regelmatig hoor ik dat iets niet mag van de AFM, zonder dat het aan ons is gevraagd. Ik denk dat er binnen het huidige wettelijk kader meer kan dan men denkt. Laten we dit met elkaar verkennen. Verder hoop ik op concrete, marktbrede initiatieven om het vertrouwen in de financieel adviseur, verzekeraar en bank te vergroten. Tijdens de am:dag werd een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat dit vertrouwen nog wel een impuls kan gebruiken.

Ik denk dat vertrouwen begint bij duidelijk zijn over wat de klant mag verwachten tegen welke prijs. Dat is voor ons een van de redenen om te pleiten voor het actief transparant maken van de hoogte van provisies bij schadeverzekeringen. Vanzelfsprekend zou die transparantie niet alleen gevraagd moeten worden van de financieel adviseur. Ook een klant die zich wendt tot een bank of verzekeraar moet kunnen weten wat de dienstverlening door deze partijen hem kost. Het lijkt me mooi als de sector in 2018 initiatieven neemt die wetgeving op dit vlak overbodig maken.”

Wie wens je in 2018 het beste toe en waarom?
“De financieel adviseur die actief aan de slag is om zijn diensten nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de klant en daarbij buiten de gebaande paden durft te denken.”

Eerdere afleveringen van deze serie zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel