nieuws

Kifid dwingt adviseur coulancebelofte na te komen

Branche 1902

Een tussenpersoon uit Sneek moet alsnog € 450 euro plus rente terugbetalen aan een consument voor adviesdiensten die niet meer werden geleverd. Volgens klachteninstituut Kifid moet de adviseur zijn eerder toegezegde belofte om de helft van de advieskosten terug te storten nakomen. Doordat hij dit tot op heden niet deed, handelde hij volgens de commissie niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon.

Kifid dwingt adviseur coulancebelofte na te komen

De consument brengt begin 2015 zijn verzekeringen die hij oorspronkelijk bij de tussenpersoon had lopen onder bij de lokale Rabobank. Het serviceabonnement met de tussenpersoon van € 49 per maand wordt vanaf 1 maart 2015 nog gewoon afgeschreven van de rekening van de consument tot deze in juli 2016 aan de bel trekt. Inmiddels is er dan € 900 aan beheerkosten in rekening gebracht waarvoor de adviseur meer dan een jaar geen werk meer verrichte.

Schriftelijk opzeggen

Rabobank en de tussenpersoon steggelen vervolgens nog enkele maanden over de schuldvraag. Hierbij stelt de tussenpersoon zich op het standpunt dat de bank heeft verzuimd behalve de lopende verzekeringen, het adviesabonnement, schriftelijk op te zeggen.
Nadat de consument een klacht indient bij Kifid komt eerst Rabobank over de brug. De bank neemt de helft van de geïnde abonnementskosten voor haar rekening en betaalt deze aan de consument terug. Korte tijd later belooft de tussenpersoon de andere € 450 terug te zullen betalen.

Betaling blijft uit

Als dit laatste eind 2016 nog niet is gebeurd, stuurt de consument zijn voormalige adviseur per e-mail een aanmaning. De tussenpersoon stelt het bedrag te betalen als de klant zijn klacht bij Kifid intrekt. Hoewel de consument dat ook echt doet, houdt de tussenpersoon zich niet aan zijn belofte. Betaling blijft uit, ondanks dat de consument tot eind mei 2017 nog 7 betalingsverzoeken aan de tussenpersoon verstuurt. De consument stapt daarom in juli 2017 opnieuw naar Kifid en claimt € 450 plus € 50 wettelijke rente van de adviseur.

In zwaar weer

Die stelt in zijn verweer dat hij als gevolg van de financiële crisis in zwaar weer was gekomen. De tussenpersoon erkent dat hij heeft aangeboden coulancehalve de helft van de in rekening gebrachte bedragen voor zijn rekening te nemen, maar dat hij in een fase van herfinanciering verkeerde waardoor het niet mogelijk was betalingen te doen. Omdat het om een coulancebetaling gaat, vindt de tussenpersoon het vorderen van wettelijke rente niet acceptabel.

Redelijk handelend

Kifid gaat niet mee in de lezing van de tussenpersoon. “Door herhaaldelijk zijn toezegging tot betaling van het bedrag niet na te komen heeft Tussenpersoon niet gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon. De omstandigheid dat Tussenpersoon van mening is dat hij niet gehouden is tot betaling van het bedrag omdat hij heeft toegezegd coulancehalve te betalen, doet hieraan niet af.”

Wettelijke rente

Ook het bezwaar tegen wettelijke rente veegt de geschillencommissie van tafel. “Tussenpersoon heeft daartegen aangevoerd dat sprake is van een betaling uit coulance, zodat rente niet aan de orde is. Tussenpersoon verliest daarbij evenwel uit het oog dat het niet langer om een betaling uit coulance gaat maar sedert de intrekking van de eerste klacht/vordering om een zonder enig voorbehoud gedane toezegging, die hij ondanks herhaald verzoek en herhaalde toezegging niet nakomt. De rentevordering zal daarom naast de hoofdsom worden toegewezen.”

Reageer op dit artikel