nieuws

Gevoel van financiële zekerheid bij consumenten neemt weer af

Branche 814

Na jaren van groei daalde in 2017 het gevoel van financiële zekerheid onder consumenten. De meeste zorgen maken zij zich over hun pensioen en hun spaargeld. Dat blijkt uit de 14e Consumentenmonitor van het Verbond van Verzekeraars. Daarin staat ook dat het vertrouwen in verzekeraars stijgt, maar het is nog lang niet op het niveau van voor de financiële crisis. Als rapportcijfer krijgen verzekeraars een 6,1. Tussenpersonen scoren een 5,8.

Gevoel van financiële zekerheid bij consumenten neemt weer af

Consumenten zijn, in vergelijking met 2016, minder positief over de financiële zekerheid die zij hebben in hun eigen leven. Ook hebben ze een minder goed gevoel over de mate waarin het een ideale tijd is om een (nieuwe) woning te kopen. Tussen 2013 en 2016 nam dit vertrouwen juist toe.

Over het algemeen maken Nederlanders zich weinig zorgen over hun verzekeringen, het gezin, hun gezondheid, hun baan en de waarde van hun woning. Het saldo van deze onderwerpen is negatief, wat betekent dat er meer mensen zijn die zich geen zorgen maken, dan dat er mensen zijn die dat wel doen. Consumenten zijn vooral bezorgd over hun pensioen en spaargeld. De zorgen over het pensioen zijn wel afgenomen, terwijl de zorgen over het spaargeld juist zijn gegroeid.

Minder negatieve gevoelens

De Consumentenmonitor onderzocht ook het vertrouwen in verzekeraars. Het saldo positieve beoordelingen ten opzichte van de negatieve steeg afgelopen jaar van 29 naar 34. Dat komt overigens vooral omdat mensen die in 2016 nog hun wantrouwen uitspraken over de sector, nu de optie ‘weet niet’ hebben gekozen. Voor de crisis, in 2008, kwam het vertrouwenssaldo nog uit op 50, vier jaar eerder zelfs op 61. Dieptepunt uit de periode van het onderzoek was 2012 met een score van 20.

Van 6% van de Nederlanders is in het afgelopen jaar de mening over verzekeraars verbeterd, net als in voorgaande jaren. Het aantal consumenten van wie de mening is verslechterd is gedaald: van 17% in 2016 naar 14% in 2017.

Lange adem

Nederlanders geven verzekeraars een 6,1 als rapportcijfer, een tiende hoger dan een jaar eerder. Tussenpersonen krijgen een 5,8, de overheid een 6,0, banken een 5,9 en pensioenfondsen een 5,7. Overigens is het al jaren zo dat verzekeraars net een paar tienden beter scoren dan tussenpersonen. Volgens Verbondsvoorzitter David Knibbe is het zesje geen reden om achterover te leunen. “We gaan voor een ruime voldoende, we zijn er dus nog niet.”

“Jaren geleden hebben we gezegd dat dit een zaak van lange adem is waarbij je niet je horloge moet raadplegen, maar de kalender. Nu we over een langere periode kunnen terugkijken, kun je zien dat er echt iets ten goede is gekeerd”, vervolgt Knibbe. Hij verklaart lichte groei in vertrouwen door verbetering van de communicatie en klantcontact alsmede een goede claimafwikkeling. “Dat begint de klant ook te ervaren. We gaan door op dit spoor”.

Reageer op dit artikel