nieuws

Seada van den Herik: ‘Solvency II-regels niet allemaal nuttig’

Branche 1411

Seada van den Herik: ‘Solvency II-regels niet allemaal nuttig’

Ze is zeker niet de eerste maar ook Seada van den Herik, directielid bij Onderlinge ‘s-Gravenhage, plaatst openlijk vraagtekens bij de proportionaliteit van de Solvency II-regels voor onderlinge verzekeraars. Van den Herik doet dit in een interview dat is verschenen in am:36. In het gesprek geeft ze ook aan dat onderlinge verzekeraars bij uitstek toegerust zijn op de huidige klantwensen. 

Van den Herik, die op 1 mei van dit jaar aantrad bij  Onderlinge ‘s-Gravenhage, antwoordt met een paar kritische kanttekeningen op de vraag of de Solvency II-regels wel nut hebben en of deze voldoende rekening houden met de Nederlandse situatie. “Ik begrijp dat er een nieuw raamwerk is gekomen, maar alleen modellen zijn niet zaligmakend om risico’s in te perken. De tijd zal het leren of de aannames verfijnd en nauwkeurig genoeg waren”, aldus Van den Herik.

Beperkt aantal risico’s

Ze vervolgt: “Als je kijkt naar onderlinge verzekeraars dan geldt in ons geval dat wij weliswaar vallen onder het Solvency II-regiem maar dat we als kleine onderlinge verzekeraar maar te maken hebben met een  beperkt aantal risico’s.  Je kunt je afvragen of er dan wel goed rekening is gehouden met de proportionalteit van de regels. Het kost ons ook geld en mankracht om aan de regel te voldoen terwijl ik niet denk dat het voor ons nut heeft.”

Hoge kosten van regels

Onderlinge verzekeraars zuchten al langer onder de regeldruk. Het Verbond van Verzekeraars pleite deze zomer nog in een special uitgave voor meer proportionaliteit. “De Solvency II-regels zijn bedoeld als bescherming van de klant, maar juist door de enorme berg en de hoge kosten van regels lijken we minder tijd dan ooit aan de klant te kunnen besteden”, zei Verbondsdirecteur Leo de Boer toen bij presentatie van deze uitgave.

Ontzettend eigentijds

Van den Herik ziet desalniettemin nog altijd een mooie toekomst weggelegd voor onderlinge verzekeraars. “Ik denk dat onderlinge verzekeraars juist ontzettend eigentijds zijn. Kijk maar naar de groeiende populariteit van peer to peer communities en broodfondsen. Bij Onderlinge ‘s-Gravenhage is geen sprake van een eigenaar die veel geld wil verdienen. Wij hebben leden die we dit jaar weer hebben laten delen in de winst. Dat is iets wat heel erg past in deze tijd.”

Nieuwe klantgroepen

Wel moet haar nieuwe werkgever -Van den Herik werkte jarenlang binnen de voormalige SNS Reaal familie- volgens haar nog wel een veranderingsslag doorlopen. “Onderlinge ‘s-Gravenhage is een hele degelijke levensverzekeraar met een grote maatschappelijke betekenis, maar wel een levensverzekeraar in een markt die in zijn totaliteit krimpt. Wil je ook in die toekomst die rol kunnen spelen dan zul je nieuwe klantgroepen met nieuwe producten aan moeten spreken en moet je daarmee naar buiten.”

Lees het complete interview met Seade van den Herik in am:36

 

Reageer op dit artikel