nieuws

Privacyvraagstuk krijgt veel aandacht op amdag

Branche 680

Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens in veilige handen zijn bij verzekeraars en tussenpersonen. In een aantal middagsessies van de amdag op dinsdag 21 november krijgt het privacyvraagstuk dan ook veel aandacht.

Privacyvraagstuk krijgt veel aandacht op amdag

Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) en Willem Haasnoot (Haasnoot & Adriaanse) staan in hun sessie over portefeuille-overdracht stil bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe moeten kantoren daarmee omgaan als er een nieuwe portefeuille wordt verkocht of aangekocht?

Mei 2018 lijkt ver

Bettie Hoogsteen, beleidsadviseur bij Adfiz, houdt een sessie met de titel Hoe word ik privacy-proof? Adfiz werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens aan een vertaling naar de praktijk van intermediairs en neemt deelnemers mee langs de belangrijkste privacy-regels. Volgens Adfiz een belangrijk vraagstuk. “De gevolgen voor je klanten en je reputatie zijn groot als je gegevens verkeerd gebruikt, dus regel het goed! Mei 2018 lijkt nog ver, maar de invoering is omvangrijk en niet eenvoudig.”

Wat wil de consument?

Privacy lijkt verleden tijd, zegt universitair docent, onderzoeker en Millennial-expert Tessa van Asselt in haar sessie, maar wat wil de consument? Tijdens deze interactieve sessie worden verschillende thema’s besproken, van de wensen van de Millennial-generatie, privacy-problemen tot brutal honesty en digitale butlers. En wat doet die online overvloed aan keuzemogelijkheden met de beslissingskracht van de consument?

Fraude en privacy

Advocaat Roel Bosman van V&A Advocaten gaat in zijn sessie in op de gevallen waarin het vertrouwen van de verzekeraar in de verzekerde wordt beschaamd. Ook daar speelt privacy een rol. “Er wordt aandacht besteed aan het persoonlijk onderzoek dat een verzekeraar kan (laten) uitvoeren en het spanningsveld tussen enerzijds het belang bij een dergelijk onderzoek van verzekeraar en anderzijds de privacy van de betrokkenen. Welke rol spelen sociale media hierbij?”

Inschrijven voor deze en andere sessies kan hier.

Reageer op dit artikel