nieuws

Bureau DFO over transparantie schadeprovisie: ‘Advies is geen brood’

Branche 6368

Bureau DFO over transparantie schadeprovisie: ‘Advies is geen brood’

De vergelijking die adviseurs maken met bijvoorbeeld de kostprijs voor een brood, in hun aversie tegen het AFM-pleidooi voor provisietransparantie bij schade, klopt niet. Dit stelt Bureau DFO in een reactie op het voorstel van de AFM en de boze reacties hierop. Wel stelt het bureau van Jurjen Oosterbaan dat de toezichthouder te weinig oog heeft voor het gegeven dat de consument de waarde van advies nog niet goed kan inschatten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat financieel dienstverleners hun klanten altijd informeren over de hoogte van de provisie die ze ontvangen op schadeverzekeringen. De toezichthouder pleit voor deze actieve provisietransparantie in een reactie op de consultatie over de implementatie van de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

Mager onderbouwd

Bureau DFO is van oordeel dat het pleidooi van de AFM onvoldoende is onderbouwd. “De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in april van dit jaar het rapport “Weten is geen doen” gepubliceerd waarin nu juist helder wordt gemaakt dat het uitsluitend verstrekken van extra informatie aan de consument onvoldoende is om te komen tot ander, gewenst consumentengedrag.”

Afscheid van solidariteit

Volgens Bureau DFO wordt met de invoering van transparantie van provisie afscheid genomen van de solidariteitsgedachte die inherent is aan provisie. “Transparantie van beloning leidt per definitie tot een individuele afweging van de meerwaarde die de klant ervaart van de adviseur.”

Marge op brood

DFO gaat echter niet helemaal mee in de kritiek van de adviseurs die het voorstel van de AFM volledig affakkelen. In deze reacties wordt vaak de vergelijking gemaakt dat ook een ‘bakker’ niet hoeft te vertellen wat zijn marge op een brood is. “ Deze vergelijking is onjuist”, stelt DFO. “Bij de transactie met de bakker is er sprake van één (koop-)overeenkomst. Bij het assurantiekantoor is sprake van twee overeenkomsten: de verzekeringsovereenkomst die wordt gesloten tussen de klant en de verzekeraar en een overeenkomst van opdracht tussen de klant en de adviseur.”

Waarde financieel advies

Het ‘probleem’ bij een actieve transparantie van provisie bij schadeverzekeringen is volgens het bureau niet dat de consument deze vergoeding niet zou mogen kennen. “Het probleem is wel dat de consument bij veel verzekeringen onvoldoende de waarde van goed financieel advies onderkent. Het is mogelijk dat dit element ook naar voren komt in de aanstaande evaluatie van het verbod op provisie.”

Eigen schuld

Dat de consument het belang van een goed advies onvoldoende herkent, dient de financiële sector zich volgens Bureau DFO in de eerste plaats zelf aan te rekenen. “Indien het belang van de klant daadwerkelijk centraal staat, moet bij een discussie over actieve transparantie van provisie bij schadeverzekeringen zeker aan de orde komen op welke wijze de klant een verantwoorde beslissing kan nemen of hij met of zonder advies een schadeverzekering koopt.”

Jurjen Oosterbaan, directeur van Bureau DFO, zal morgen tijdens de am:dag nader in gaan op deze kwestie.

Reageer op dit artikel