nieuws

Tom Kliphuis (VGZ): ‘Volmachten te duur geworden’

Branche 6629

Bestuursvoorzitter Tom Kliphuis (VGZ) zet in een interview met het FD zijn gedachten uiteen over het laten vallen van merken. Kliphuis geeft ook aan waarom VGZ is gestopt met het samenwerken met volmachten: “Maar de hoofdreden was dat we ervan overtuigd waren dat dit distributiekanaal inmiddels gewoon te duur is geworden.”

Tom Kliphuis (VGZ): ‘Volmachten te duur geworden’

Het afstoten van merken is volgens Kliphuis een bewuste keuze, ook al heeft dit financiële gevolgen. “Ja, dat heeft natuurlijk consequenties voor onze financiële positie. We zullen volgend jaar fors minder premie binnenkrijgen”, zegt Kliphuis in het FD. In twee jaar tijd zal VGZ door deze nieuwe koers 400.000 klanten kwijtraken.

Volmachtbedrijven

Begin 2016 besloot VGZ de lopende contracten met drie volmachtbedrijven niet te verlengen, dit waren IAK, Turien & Co en Caresco. Volmachtbedrijven brengen verzekeringsrisico’s onder bij een verzekeraar, in dit geval VGZ, het innen van premies en de klantenservice is in het beheer van de volmacht waarvoor de verzekeraar een vast bedrag per verzekerde betaalt voor de diensten die de volmacht verleent.

Kliphuis zegt hierover in het FD: “Maar naarmate wij zelf efficiënter gingen werken, zagen we dat wij het innen van de premies en de klantenservice een stuk goedkoper deden”. De verzekeraar betaalde volgens het FD “(…)tot wel drie keer meer aan de volmachtbedrijven dan de overheadkosten die VGZ zelf maakte. Toen de onderhandelingen over een lagere prijs stuk liepen, besloot VGZ de contracten met de bedrijven niet te verlengen. Gevolg: de labels, en dus ook alle verzekerden, gingen over naar een nieuwe eigenaar. Zo zijn de verzekerden van IAK al over naar Avéro en vallen alle klanten van Promovendum vanaf volgend jaar onder de nieuwe zorgverzekeraar Iptiq.”

Doorslaggevend

Volgens het FD zorgden de verzekeringen van de volmachtbedrijven de afgelopen jaren niet alleen voor hogere kosten, maar ook voor een bulk aan negatieve publiciteit voor VGZ. “Zo kwam er veel kritiek op het merk Promovendum, dat naar eigen zeggen een verzekering is voor ‘hoger opgeleiden’. Critici vonden het onacceptabel dat een zorgverzekeraar zich alleen op die lucratieve groep verzekerden richtte.” Volgens Kliphuis was die negatieve publiciteit niet het doorslaggevende punt in de beslissing om de merken af te stoten. Wel zegt hij: “Ik zal niet ontkennen dat dit altijd een onderwerp was als wij in politiek Den Haag kwamen. Dus natuurlijk speelt het mee. Maar de hoofdreden was dat we ervan overtuigd waren dat dit distributiekanaal inmiddels gewoon te duur is geworden.”

€542 miljoen aan premie-inkomsten mislopen

Het FD deed een snelle rekensom en meldt dat VGZ hierdoor zeker €542 miljoen aan premie-inkomsten misloopt alleen al voor de basisverzekering, “(..) op een totale omzet van €10,5 miljard”. Dit betekende voor Kliphuis, zoals hij zegt, dat hij nog eens goed naar de kosten van de organisatie heeft moeten kijken, maar daar staat volgens hem tegenover dat een groot deel van de kosten die werden gemaakt bij de afgestoten volmachtbedrijven nu wegvallen. Volgens het FD heeft de uitstroom van verzekerden vooral een positief effect op de solvabiliteit van VGZ. “De verzekeraar is volgens de Europese regels verplicht voor elke verzekerde een buffer aan te houden om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Nu er zo veel verzekerden weggaan, hoeft VGZ ineens veel minder achter de hand te houden. Het bedrijf houdt dus vanaf volgend jaar als het ware geld over.”

Nieuwe strategie

VGZ heeft volgens Kliphuis een nieuwe strategie: “Onze strategie is juist om meer ouderen, chronisch zieken en sociale minima als verzekerden aan te trekken en voor hen verzekeringen met een meerwaarde aan te bieden. De Nederlandsche Bank eist alleen wel dat je voor die verzekerden meer buffer aanhoudt, omdat dit een relatief risicovolle groep is.” Kliphuis richt zich meer op deze doelgroepen omdat een zorgverzekeraar meer voor deze groepen kan betekenen dan voor een gezonde verzekerde. Verzekeraars lieten tot voor kort deze groepen vooral links liggen omdat ze niet winstgevend genoeg bleken. Daar is volgens Kliphuis verandering in gekomen door een aantal wijzigingen. De compensatie die verzekeraars krijgen voor chronisch zieken en ouderen wordt verhoogd en die voor de gezonder verzekerde neemt juist weer af.

Reageer op dit artikel