nieuws

Schippers over zelfverrijkende Oranje-fanclub: ‘Bestuurders moeten verantwoording afleggen’

Branche 697

Volgens demissionair minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moeten de bestuurders van Supportersclub Oranje, die zichzelf zouden verrijken ten koste van de fans, verantwoording afleggen.
Gisteren beantwoordde zij de Kamervragen van Kamerlid Nispen. Theo Pouw, oud-directeur van ING in Amsterdam, wordt er van verdacht als penningmeester van de Supportersclub Oranje jarenlang een even groot salaris te hebben gescoord als een staatssecretaris. Er worden meer bestuursleden verdacht van zelfverrijking.

Schippers over zelfverrijkende Oranje-fanclub: ‘Bestuurders moeten verantwoording afleggen’

Kamerlid Nispen vroeg onder andere aan Schippers: “Wat vindt u ervan dat bestuurders van de supportersclub van Oranje jarenlang hun zakken hebben gevuld en tonnen met geld hebben uitgegeven aan  zakelijke activiteiten en  privé-activiteiten, waarvan de relatie met de supportersclub ver te zoeken is , terwijl dit wel betaald is door de fans van de supportersclub?” Daarnaast werd vroeg het Kamerlid zich ook af: “Wilt u reageren op de constructies die deze bestuurders hebben bedacht om er zo zelf beter van te worden? Hoe is het mogelijk dat deze bestuurders zo’n lange tijd zichzelf hebben kunnen verrijken met gouden regelingen en dit nooit ontdekt is? Kunt u uw antwoord toelichten?”

Schippers antwoordt hierop: “De supportersclub Oranje is een onafhankelijke organisatie die zelfstandig keuzes maakt betreffende bedrijfsvoering, verantwoording en toezicht. De bestuurders moeten dan ook verantwoording afleggen aan de supportersclub zelf. Bij vermoedens van malversaties kan aangifte worden gedaan.”

Zelfverrijking

Theo Pouw, oud-directeur van ING in Amsterdam, sleepte volgens journalistiek platform Follow the Money als penningmeester van de Supportersclub Oranje jarenlang een even groot salaris binnen als een staatssecretaris. Er worden meer bestuursleden verdacht van zelfverrijking. Het nieuws kwam eind augustus naar buiten. Theo Pouw en Rob Polderman richtten in 1995 op verzoek van toenmalig KNVB-bestuurder Arie van Eijden de Supportersclub Oranje op, nadat ze eerder een zeer succesvolle supportersvereniging bij Ajax hebben opgebouwd. Pouw is tot februari 2013 directeur bij ING in Amsterdam, Polderman werkt tot op de dag van vandaag als accountant bij EY. Ook de Supportersclub Oranje groeit als kool en heeft op het hoogtepunt 50.000 leden (nu 35.000). Niet geheel vreemd want een lidmaatschap van de supportersvereniging is jaren verplicht voor fans van het Nederlands elftal die een wedstrijd tijdens een EK of WK willen bezoeken.

Managementvergoeding van 10.000 euro per maand

Uit documenten in bezit van de site blijkt dat Pouw in 2014 en 2015 een vaste managementvergoeding van 10.000 euro per maand, exclusief btw, kreeg voor zijn parttime bestuurswerk. Op jaarbasis gaat het om 145.200 euro, ongeveer gelijk aan het jaarsalaris van een staatssecretaris. Volgens de advocaat van Pouw worden vanuit dit bedrag veel werkzaamheden door derden voor de supportersclub uitgevoerd, al staat in de managementovereenkomst dat de Amsterdammer zelf de werkzaamheden dient uit te voeren.Maar het succes van Pouw (penningmeester bij Supportersclub Oranje) en Polderman (secretaris), waarbij zich in 1996 ook Fred Hoff van brandbeveiliger Chubb aansluit, komt tegen een fikse prijs. Van het geld dat er jaarlijks bij de stichting binnenkomt, tussen de 1 en 1,5 miljoen euro, verdwijnen tonnen in de zakken van de bestuurders, zo schreef Follow The Money.

KNVB

Nispen vroeg zich ook af waarom de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) nooit gecontroleerd is op de dubieuze handelswijze van deze bestuurders. “Waarom controleert de KNVB als toezichthouder geen jaarrekeningen, maar neemt hij  jaarrekeningen voor kennisgeving aan? Vindt u het acceptabel dat een toezichthouder zo functioneert? Kunt u uw antwoord toelichten?”, waren de bijkomende gedachten van het Kamerlid. Volgens Schippers is de geen toezichthouder van deze supportersclub en heeft derhalve geen inzicht in de bedrijfsvoering van deze organisatie.

Nispen speelde ook in op het gedrag van bestuurders: “Vindt u het wenselijk dat leden van de supportersclub amper inzicht hebben in de financiën van de supportersclub? Deelt u de mening dat dit wel zou moeten om dergelijk gedrag van bestuurders te voorkomen? Op welke wijze kunt u daaraan bijdragen?” Schippers reageert hier als volgt op: “Zoals eerder gemeld is de supportersclub Oranje een onafhankelijke organisatie. Op de handelswijze van deze club kan ik daarom geen invloed uitoefenen.”

Dubieuze handelswijze en het zelfverrijkingsgedrag

Het Kamerlid is verbaasd dat de jaarrekeningen van de stichting zijn opgesteld door accountants van EY, tevens de werkgever van een van de bestuursleden die daar een directeursfunctie bekleedt en vroeg de demissionair minister dit te onderzoeken. “Vindt u dat de jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de kosten en immateriële activa van de stichting, wanneer meer dan de helft van de omzet de facto ten goede komt aan de drie bestuursleden? Bent u bereid uit te zoeken of de stichting met het drukken van de fiscale winst op onjuiste wijze belastingvrijstellingen heeft genoten? Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze de stichting voldoet aan de criteria dat het doel van de stichting een ideële of sociale strekking geniet? Deelt u de mening dat de dubieuze handelswijze en het zelfverrijkingsgedrag van deze bestuurders van de supportersclub de integriteit van de sportsector schaadt en dat dergelijk gedrag niet zonder consequenties moet blijven? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?  Zo nee, waarom niet?”

Op deze vragen antwoordt Schippers kort en bondig en stelt zij dat alle handelingen die de integriteit van de sportsector schaden moeten worden tegengegaan. “Bij vermoedens van malversaties kan aangifte worden gedaan.”

Herstel vertrouwen

Als laatste vroeg Nispen aan de minister: “Wat moet er volgens u gebeuren om het vertrouwen te herstellen? Vindt u dat deze bestuurders in functie kunnen blijven? Deelt u de mening dat het onterecht uitgegeven geld, op kosten van de fans, terugbetaald moet worden? Wat gaat u doen om daar voor te zorgen?” Volgens Schippers is de KNVB onlangs het gesprek aangegaan met het bestuur van de supportersclub Oranje. De KNVB heeft volgens haar daarbij er op aangedrongen een onafhankelijk onderzoek te verrichten en openheid van zaken en doorvoering van noodzakelijke wijzigingen in toezicht en verantwoording aan de leden te geven. “De supportersclub laat een onafhankelijk onderzoek verrichten naar de financiële gang van zaken binnen de eigen organisatie.”

 

Reageer op dit artikel