nieuws

Ook Adfiz wil uitstel richtlijn verzekeringsdistributie

Branche 769

Branchevereniging Adfiz en de Europese koepelorganisatie BIPAR voor intermediairs pleiten voor uitstel van de richtlijn verzekeringsdistributie. Zij mikken op invoering van de regelgeving per 1 oktober 2018 in plaats van 23 februari van dat jaar. Adviseurs hebben volgens hen meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving.

Ook Adfiz wil uitstel richtlijn verzekeringsdistributie

Een commissie van het Europees Parlement heeft al gepleit voor uitstel van de Insurance Distribution Directive (IDD). Vorige week ontvingen verzekeraars dit geluid al met gejuich. Ze zeggen maanden extra tijd nodig te hebben om aan de complexe regel uit de richtlijn verzekeringsdistributie te kunnen voldoen.

Regelgeving nog niet afgerond

Branchevereniging voor financieel adviseurs Adfiz en de Europese koepel BIPAR pleiten eveneens voor latere invoering van de IDD. “De voorgenomen aanpassingen in de Nederlandse regelgeving vanwege de IDD zijn pas onlangs gepubliceerd en zijn nog niet definitief. Het wetsvoorstel ligt nog voor in het parlement en de Bfgo moet nog geconsulteerd worden. Ook aanvullende regelingen wachten nog op wijziging, zoals de vrijstellingsregeling”, schrijft Adfiz op de eigen website.

“Daarbij zal de impact afhangen van de proportionele toepassing van de regels door regelgever en toezichthouder. Adfiz is hierover nog in gesprek met het ministerie van Financiën en de toezichthouder AFM. Kortom, de regelgeving is nog niet afgerond. Dat is in Nederland zo en in andere Europese landen is dat niet anders.”

Gelegenheid om voor te bereiden

Volgens Adfiz wordt nu als werkbare optie gezien om wel van de lidstaten te verlangen dat zij de nationale regelgeving op orde te hebben op 23 februari 2018, maar dat de regelgeving op een later tijdstip van toepassing wordt. Dat zou op 1 oktober 2018 zijn. Vooral de regels voor het productontwikkelingsproces, het informatiedocument schadeverzekeringen, de aanscherping van regels voor beleggingsverzekeringen en de aanvullende regels voor informatieverstrekking vragen volgens de branchevereniging nog uitwerking. “De markt moet de gelegenheid hebben zich daarop voor te bereiden.”

Reageer op dit artikel