nieuws

Diana van Everdingen verlaat raad van toezicht AFM

Branche 890

Ze bleef als enige achter na Dijsselbloem’s kritiek op de ‘slordige cultuur’ bij de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar nu verlaat ook Diana van Everdingen AFM. Van Everdingen heeft er twee termijnen op zitten. In de afgelopen acht jaar heeft ze verschillende rollen vervuld binnen de raad, waaronder die van waarnemend voorzitter en vice-voorzitter.

Diana van Everdingen verlaat raad van toezicht AFM

In 2014 ontving de AFM heel wat kritiek van de toenmalige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, die toen onder andere zei: “De raad van toezicht vervult een voorbeeldfunctie bij de AFM en voor de financiële sector en dient om die reden onomstreden te zijn. Dit vraagt om verdere professionalisering, maar ook om een open cultuur waarin leden van de raad van toezicht zichzelf en elkaar aanspreken op gedrag.” Vier van de vijf interne toezichthouders traden hierna in amper zes maanden tijd af. Van Everdingen (ex-bestuurder Stibbe Advocaten) was de enige van de raad die aanbleef.

De huidige voorzitter van de raad van toezicht, Paul Rosenmöller, zegt over haar: “Onder andere door haar scherpe en kritische analyse heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de adviserende en controlerende functie van de raad van toezicht. Diana was in de afgelopen acht jaar binnen de raad van toezicht een constante factor en daarmee een dragende kracht. Zij heeft haar toezichtrol met grote gedrevenheid ingevuld”. Wat Everdingen na haar aftreden gaat doen wordt niet vermeld.

Reageer op dit artikel