nieuws

Banken verpesten feestje cijfers arbeidsmarkt

Branche 1700

In september waren 422 duizend mensen werkloos, zo’n 4,7% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Drie maanden eerder, in juni, waren er nog 446 duizend werklozen (4,9%). De bancaire sector onttrekt zich in negatieve zin aan de positieve geluiden over de arbeidsmarkt.

Banken verpesten feestje cijfers arbeidsmarkt

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden: 114 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 77 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen met 37 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

Lopende WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam vorige maand met ruim 11 duizend af. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 351 duizend. Het aantal WW-uitkeringen daalde vooral onder mensen in de bouw en onder chauffeurs. Ten opzichte van een jaar geleden, september 2016, is het aantal WW-uitkeringen in zijn algemeenheid met 17,3% afgenomen. De daling ten opzichte van vorig jaar is vooral groot in de sectoren bouwnijverheid (-41,4%) en uitzendbedrijven (-28,2%).

Nieuwe uitkeringen

In de periode januari tot en met september 2017 verstrekte UWV 301 duizend nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In alle beroepsrichtingen is een daling van het aantal nieuwe uitkeringen te zien. De sterkste daling is zien bij de verzorgenden (-38%), de bouwberoepen (-37%) en bij de chauffeurs (-30%).

Banken uitzondering

Ook daalt het aantal nieuwe uitkeringen in bijna alle sectoren, met uitzondering van de banken. Hier steeg het aantal nieuwe uitkeringen met 14% ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

 

Reageer op dit artikel