nieuws

CDFD adviseert minister 125 nieuwe Wft-ontwikkelingen voor in examens

Branche 1255

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft zijn advies over nieuwe onderwerpen voor de initiële en PE-examens naar het ministerie gestuurd. De markt had meer dan 200 Wft-ontwikkelingen aangedragen. Het CDFD wil er daarvan 125 opnemen. Van de regels voor dronegebruik tot het huwelijksvermogensrecht.

CDFD adviseert minister 125 nieuwe Wft-ontwikkelingen voor in examens

De nieuw aangedragen ontwikkelingen gaan onder andere over de invoering van MiFID II, over de investeerderstoets voor crowdfunding en over de gevolgen van wijziging in het huwelijksvermogensrecht. Ook aan de orde komen regels voor recreatief en zakelijk gebruik van drones, de gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens voor cyberverzekeringen en de consequenties van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

Extra aandacht voor omschrijving

Volgens de toetsdeskundigen van het CDFD is het aantal voorgestelde ontwikkelingen voldoende om minimaal 20 vragen te maken per PE-examen. Het college zegt extra aandacht te hebben besteed aan de omschrijving van de examenthema’s. Dat moet het opleiders makkelijker maken om ze in cursusmateriaal op te nemen.

Internetconsultatie ministerie

Aan het eind van dit jaar zal de minister van Financiën de Wft-ontwikkelingen voor 2018 definitief vaststellen. Eerst past het ministerie de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft aan, gebaseerd op het CDFD-advies. Ook houdt het ministerie een internetconsultatie. Vanaf april 2018 zullen de onderwerpen terugkomen in de vragen van de initiële en PE-examens.

Reageer op dit artikel