nieuws

Turien: ‘Nieuwe reserveringsnormen zorgen voor hoger risico op VVE-verzekeringen’

Branche 1186

Turien: ‘Nieuwe reserveringsnormen zorgen voor hoger risico op VVE-verzekeringen’

Volmachtbedrijf Turien & Co overweegt bij de acceptatie van de pakketverzekering voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) concreter te vragen naar de reservering die de VVE doet voor groot onderhoud. Vanwege nieuwe reserveringsnormen houdt Turien rekening met een hoger risico voor de bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Aansprakelijkheid is dankzij de nieuwe normen makkelijker aan te tonen.

Ook nu al informeert Turien & Co bij het afsluiten van een VVE-pakketverzekering naar de reservering die de Vereniging van Eigenaren doet voor groot onderhoud. Per 1 januari 2018 geldt echter een concretere norm. VVE’s moeten dan 0,5% van de herbouwwaarde opzij leggen. Voor het volmachtbedrijf reden om expliciet te vragen naar dat percentage of het meerjarenonderhoudsplan. Eerder waarschuwden Jurjen Oosterbaan van bureau DFO en Harrie-Jan van Nunen van De Financiële Makelaar dat veel VVE’s nog niet klaar zijn voor de nieuwe richtlijnen.

Aansprakelijkheid

Turien verwacht dat nu duidelijk is hoeveel precies gereserveerd moet worden wellicht de minder actieve VVE’s ook in beweging komen. “Desalniettemin zien wij een verhoging van het risico”, zegt productspecialist Audrey Papa. “Nu de afkadering duidelijk is, is aansprakelijkheid namelijk eerder aan te tonen. Er is immers een concrete norm waaraan de reserves moeten voldoen.” Of de schadelast daardoor ook hoger wordt, is volgens haar moeilijk te voorspellen. Het volmachtbedrijf wil met een zorgvuldigere acceptatie zorgen dat voor VVE’s die hun reservering keurig op orde hebben de premie niet omhoog schiet.

Rechtsbijstand

Mogelijk is er ook een effect op de rechtsbijstandverzekering, denkt Papa. “Wanneer een VVE vrijwel nog geen reservering heeft, kan het zijn dat de maandelijkse bijdrage omhoog gaat. Een hogere bijdrage kan voor meer incassoproblemen zorgen in het geval dat de leden niet of niet tijdig aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen.”

Reageer op dit artikel