nieuws

AFM en DNB willen geen tipgeld voor klokkenluiders

Branche 1190

Toezichthouders AFM en DNB willen geen tipgeld toekennen aan mensen die melding maken van misstanden in de financiële sector. Ze denken dat beloningen niet zullen leiden tot meer en betere meldingen. Bovendien vinden ze het de morele plicht van marktpartijen om onheuse praktijken kenbaar te maken bij de toezichthouder. Dat hoort geen financieel motief te zijn, aldus de AFM en DNB.

AFM en DNB willen geen tipgeld voor klokkenluiders

In een brief aan minister Dijsselbloem van Financiën schrijven ze dat ze een tipgeldregeling voor melders van misstanden in de financiële sector “onwenselijk” achten. De minister had beide toezichthouders vorig jaar gevraagd dit te onderzoeken. Zelf dacht hij dat een beloning voor klokkenluiders “onder bepaalde omstandigheden zinvol” kon zijn. Melders die zelf met de vinger in de pot hadden gezeten, moesten wat hem betreft buiten zo’n regeling vallen.

Meldpunten

De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank vinden dat zelfs klokkenluiders met een schoon geweten geen tipgeld hoeven te krijgen. Morele motieven gaan boven financiële, zeggen ze. Volgens hen voldoet bovendien het huidige instrumentarium om misstanden te melden. Medewerkers kunnen wantoestanden in eerste instantie intern aanhangig maken. Kan dat niet, vreest iemand onevenredig zware persoonlijke gevolgen of wordt een tipgever niet serieus genomen, dan kan de klokkenluider zich wenden tot het Meldpunt Misstanden van DNB. Hier kunnen ook adviseurs terecht die in aanraking komen met misstanden in de financiële sector.

Daarnaast heeft de AFM het Meldpunt Financiële Markten. Hier kunnen zowel consumenten als professionals terecht met klachten over fraude, misleiding en oplichting. Ook biedt de AFM Klokkenluidersregeling de mogelijkheid om marktmisbruik te melden. Daarbij maakt het niet uit of dat eerst intern is gemeld. Melden kan ook anoniem.

Geen betere meldingen

De AFM en DNB hebben afgelopen jaar een vergelijkend onderzoek gedaan bij zestien Europese lidstaten en de VS en Canada. Uit het onderzoek bij EU-landen is niet gebleken dat gedragstoezichthouders tipgeld uitkeren of dat van plan zijn te gaan doen. De Securities and Exchange Commission in de VS hanteert wel een klokkenluidersprogramma met tipgeld. “Uit Brits en Canadees onderzoek naar de effectiviteit van die Amerikaanse klokkenluidersregeling volgt niet dat de uitkering van tipgeld leidt tot een toename van (de kwaliteit van de) meldingen. Mede op basis van dit onderzoek hebben het Verenigd Koninkrijk en Canada afgezien van het invoeren van een tipgeldregeling”, schrijven de Nederlandse toezichthouders aan de minister.

Reageer op dit artikel