nieuws

Belgisch BNP Paribas Cardif moet hiv-patiënte verzekeren

Branche 1005

Belgisch BNP Paribas Cardif moet hiv-patiënte verzekeren

De Belgische vestiging van BNP Paribas Cardif moet op straffe van een dwangsom van € 2.500 een hiv-besmette vrouw alsnog een zogeheten schuldsaldoverzekering aanbieden. De rechtbank in Brussel oordeelde dat een eerdere weigering van de vrouw door Cardif in strijd is met antidiscriminatiewetgeving. De Belgische antidiscriminatieraad Unia is content met de eerste veroordeling van een verzekeraar voor het weigeren van hiv-patiënten.

De vrouw in kwestie wilde bij haar hypotheek een zogeheten schuldsaldoverzekering afsluiten. Cardif had echter geen trek om haar zo’n verzekering aan te bieden omdat de vrouw had aangegeven seropositief te zijn. Hierdoor kon de verzekeraar naar eigen zeggen het risico niet goed inschatten en was dekking op die grond niet mogelijk.

Contractuele vrijheid

De rechtbank was het hier echter niet mee eens constateerde dat de verzekeraar antidiscriminatiewetgeving had overtreden. Tot tevredenheid van Unia: “De contractuele vrijheid van de verzekeraar is niet absoluut en wordt met name beperkt door de antidiscriminatiewetgeving. Een hiv-patiënt een schuldsaldoverzekering weigeren, is die persoon meteen ook de toegang tot eigendom beletten; in feite komt het erop neer dat die dame het uitzicht op een levensproject wordt ontzegd, wat hoogst onrechtvaardig is”.

Toegang tot producten en diensten

Volgens Unia blijkt uit onderzoek dat een derde van de meldingen die Belgische hiv-patiënten doen over discriminatie, betrekking heeft op toegang tot producten en diensten. In de meeste gevallen ging het om weigering van een verzekering.

Reageer op dit artikel