nieuws

Weurding: ‘Geen quick fix in woekerpolisdossier’

Branche 2422

Weurding: ‘Geen quick fix in woekerpolisdossier’

Het is voor verzekeraars haast ondoenlijk om voor een grote groep klanten met een beleggingsverzekering een oplossing te vinden. Alleen al het vraagstuk van de voortschrijdende regelgeving op nationaal en Europees niveau zorgt er volgens Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, voor dat er in het slepende woekerpolisdossier geen quick fix mogelijk is. Weurding stelt dit in een interview in am:32.

Weurding wijst op in de inspanningen die zijn geleverd door de verzekeraars, maar erkent tegelijkertijd dat het woekerpolisdossier nog altijd niet gesloten is. “Met de Wabeke-norm is getracht om de compensatie richtinggevend naar één niveau te tillen. Vervolgens zijn er door maatschappijen akkoorden gesloten met de Stichtingen. Nu zitten we in het nazorgtraject en wordt telkens weer duidelijk dat het nog steeds een heel complex verhaal is met een grote diversiteit aan producten met bijbehorende voorwaarden. Er is geen quick fix in dit dossier.”

Ontkennende fase

Volgens Weurding is er in het begin bij het Verbond altijd de wens geweest om collectief een oplossing te vinden in het woekerpolisdossier, al erkent hij ook dat een deel van de branche in eerste instantie in de ontkennende fase verkeerde. Het zorgde volgens hem voor veel druk op het Verbond als organisatie.

“Daar hoort dan ook de vraag bij of je nog wel verder wilt gaan, maar uiteindelijk hebben we als directieteam besloten om samen verder te gaan en de schouders eronder te zetten. Maar dan wel vanuit de gedachte dat we met een veel bredere blik naar de branche moesten gaan kijken, juist om een reputatiecrisis zoals we die net hadden gehad te voorkomen.”

Erg wennen

Weurding blikt in het interview terug op de 30 jaar dat hij nu in dienst is bij het Verbond waarvan de laatste 11 jaar als directeur. In het begin moest hij wel erg wennen aan zijn werkkring, zo geeft hij toe. “Het waren allemaal zeer betrokken mensen, maar het was ook wat ambtelijk. In het begin kon ik hier maar moeilijk aarden; ik zat echt iedere dag te wachten tot het kwart over vijf was en ik weer naar huis kon. Gaandeweg ben ik wel van het Verbond gaan houden. Als je ergens langer zit, voel je je vanzelf meer verantwoordelijk voor en betrokken bij het wel en wee van een bedrijf of organisatie. En als je eenmaal wat langer in het verzekeringsbedrijf werkt, merk je ook dat je met heel interessante en relevante thema’s bezig bent, variërend van verkeersveiligheid tot het sparen voor de oude dag. Het is net het gewone leven.”

Aanschuiven bij Radar

Verzekeraars hebben volgens Weurding door de noodzakelijke vernieuwing in de branche, nu echt het klantbelang hoog in het vaandel hebben staan. Dat wil voor de buitenwacht nog wel eens anders overkomen. Bijvoorbeeld als een verzekeraar in eerste instantie weigert om voor een gezonken nagelnieuwe woonboot te betalen, en pas overstag gaat als het onderwerp wordt belicht door Antoinette Hertsenberg in Radar.

Weurding: “Als je als verzekeraar duidelijke kaders stelt, moet voor de klant klip-en-klaar zijn wat wel en niet gedekt is. Ik vind dat we als sector wel wat proactiever met dit soort dossiers om mogen gaan, al betekent ‘klantbelang centraal’ niet dat je altijd een schade-uitkering moet doen om een klant tevreden te stellen. De sector moet uitleggen waarom er niet uitgekeerd wordt en ook bereid zijn om daarvoor aan te schuiven bij Radar.”

Lees het complete interview in am:32

Reageer op dit artikel