nieuws

Enno Wiertsema: ‘Doorgeslagen compliance groeiend probleem bij verzekeraars’

Branche 4034

Enno Wiertsema: ‘Doorgeslagen compliance groeiend probleem bij verzekeraars’

Als adviseurs vragen om klantinformatie lopen ze volgens brancheorganisatie Adfiz steeds vaker aan tegen een ‘nee’ van verzekeraars die zich beroepen op privacygronden. “Het afgelopen jaar is dit toegenomen. Ik denk niet dat het bewust misbruik is van wetgeving, maar eerder doorgeslagen compliance”, zegt directeur Enno Wiertsema. Hij pleit ervoor dat verzekeraars de gevraagde informatie proactief aan adviseurs gaan verlenen.

Wiertsema zegt het beeld dat adviseur Nico van Koesveld in een blog schetst te herkennen. “We zien het zelfs vrij vaak dat verzekeraars een beroep doen op privacywetgeving als adviseurs om klantgegevens vragen. Het gaat dan om informatie die gerelateerd is aan de financiële positie of de gezondheid van de klant. Vroeger kregen we die gegevens probleemloos. Het is het laatste jaar echt toegenomen en dat vinden we een probleem”, reageert hij.

Belang van de klant wordt uit het oog verloren

De Adfiz-directeur denkt niet dat verzekeraars bewust de privacywetgeving misbruiken. “Het is eerder doorgeslagen compliance. Ik lees in de wet geen gronden om deze informatie te weigeren. Ik denk dat compliance-afdelingen het zekere voor het onzekere willen nemen en daarbij het belang van de klant uit het oog verliezen. Dit zorgt ervoor dat de adviseur zijn werk niet goed kan doen.”

De brancheorganisatie stelde speciaal voor haar leden een standaardmachtiging op die klanten kunnen invullen. Die geven daarmee aan dat ze akkoord gaan dat de adviseur bepaalde gegevens opvraagt. “Die machtiging werkt in grote mate, maar er zijn zelfs geldverstrekkers die dit nog niet voldoende vinden”, aldus Wiertsema.

Met handen gebonden

Wiertsema ziet overigens grote verschillen tussen verzekeraars: sommige werken wel goed mee. “Het overgrote deel is bovendien vol begrip en wil meewerken, maar zegt met handen gebonden te zijn.” Hij is hierover niet alleen in gesprek met verzekeraars, maar ook met de toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Adfiz-directeur vermoedt dat onzekerheid over Europese privacywetgeving die in mei 2018 van kracht wordt verzekeraars extra voorzichtig maakt. Vooral omdat nog onduidelijk is hoe toezichthouders daarmee om zullen gaan. “Ik heb goede hoop dat als meer duidelijk is over deze wet, het probleem ook afneemt.”

Efficiënte keten

Als die duidelijkheid er is, moet de eigen standaardmachtiging wat hem betreft zo snel mogelijk naar de prullenbak. “Dit is een tijdelijke maatregel. Het is in het belang van de klant dat we efficiënt werken en dat kan niet als we voortdurend allerlei machtigingsformuliertjes moeten invullen. We streven naar een efficiënte keten.”

Proactief gegevens aanleveren

Die efficiëntie wil Wiertsema bereiken door verzekeraars te bewegen “twee stappen extra te zetten”. “Niet alleen moeten ze klantgegevens geven als de adviseur daar om vraagt, ze moeten die informatie proactief verstrekken als dat in het belang is van de klant. Dan kan de adviseur met de klant om tafel om zijn financiële situatie nog eens te bekijken. Ik vind bovendien dat dit in een elektronisch format moet worden gegoten. Adviseurs moeten niet steeds hoeven inloggen in verschillende mijn-omgevingen, ze moeten gewoon een mailtje krijgen of een melding in hun assurantiesoftware.”

am:magazine ‘het consult’
In september 2016 stond de rubriek ‘het consult’ in am:magazine stil bij waar intermediairs op moeten letten als het gaat om persoonsgegevens. Beleidsadviseur Bettie Hoogsteen van Adfiz vreesde toen al de opkomst van een machtigingscultuur. “Dat is onwenselijk. Het strookt niet met de gedachte dat de adviseur een gezond tegenwicht moet bieden richting de verzekeraar. Het beschikken over alle informatie is daarbij een kritische succesfactor”, aldus Hoogsteen. Lees hier de hele aflevering van het consult.

Reageer op dit artikel