nieuws

Innovatieprijs (4). Urjan Claassen (C-Profile): ‘Noodzaak om klanten goed te helpen neemt toe’

Branche 1348

Innovatieprijs (4). Urjan Claassen (C-Profile): ‘Noodzaak om klanten goed te helpen neemt toe’

Op 19 april wordt voor de eerste keer de NVGA AM Innovatieprijs uitgereikt. Vijf bedrijven in de volmachtketen werden genomineerd voor de prestigieuze prijs, waaronder C-Profile met haar Adviesportaal. Vijf vragen aan Urjan Claassen, directeur van C-Profile.

Waarom hebben jullie je aangemeld voor de Innovatieprijs?
“C-Profile heeft zich opgegeven omdat we een compleet nieuw en zeer innovatief platform hebben ontwikkeld. C-Profile voorziet het volmachtkanaal van meer en betere klantinformatie en identificeert, op basis van big data analyses, (commerciële) kansen voor volmachtkantoren. Het vernieuwende van C-Profile is dat zij dit doen door middel van het extreem personaliseren van content. Hierdoor gaan klanten actief participeren en ontstaat er een continue wisselwerking tussen enerzijds de klant en anderzijds het kantoor. Verder voorziet C-Profile het volmachtkanaal in de mogelijkheid om verschillende databronnen te combineren via een unieke stekkerdoos “James”. “James” zorgt ervoor dat data van verschillende partijen op een eenvoudige manier kunnen worden ontsloten.”

Wat is het belang van de prijs voor de sector?
“De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Technologische, demografische en politieke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de sector in een razend tempo moet innoveren om klanten goed te kunnen blijven bedienen. Ook de noodzaak om klanten goed te helpen neemt toe. Onder andere vanwege de terugtrekkende overheid en de noodzaak van burgers om meer zelfredzaam te zijn. C-Profile juicht het daarom van harte toe dat de NVGA middels de innovatieprijs de sector motiveert om met nieuwe innovatieve oplossingen te komen.”

Wat betekent jullie innovatie voor (het werk van) het volmachtkanaal en de adviseur?
“Het volmachtkanaal kan leren hoe de noodzaak voor efficiënter werken (als gevolg van prijsdruk en meer compliance) omgezet kan worden in kansen om de klant nog beter te bedienen en en meer omzet te genereren.
C-Profile is een échte innovatie die het verdienmodel van de sector duurzaam een boost kan geven; op de eerste plaats door de bedrijfsvoering efficienter te maken. Op de tweede plaats om de sector continu te voorzien van een stroom (commerciele) kansen. Door content extreem te personaliseren bereikt C-Profile een actieve participatie van klanten in het bedieningsconcept, waardoor er een wisselwerking ontstaat tussen enerzijds de klant en anderzijds het kantoor. Hierdoor wordt het kantoor ontlast van administratieve werkzaamheden met weinig toegevoegde waarde. Tegelijkertijd voorziet C-Profile het kantoor van een continue stroom aan (commerciële) kansen om de klant pro-actief te helpen.”

Welke resultaten hebben jullie al geboekt met jullie innovatie?
“Het C-Profile platform wordt momenteel al volop gebruikt in de markt. Onder meer om gepersonaliseerde nieuwsbrieven aan te bieden en om klanten digitaal te adviseren rondom life events. Doordat het platform aantoonbaar tot rendementsverbetering leidt, maakt C-Profile momenteel een sterke groei door. De eerste belangstellenden vanuit de Verenigde Staten hebben zich al aangediend.”

Mochten jullie winnen, hoe gaan jullie dat dan vieren?
“Het bereiken van een dergelijk resultaat doe je niet alleen. De afgelopen jaren hebben we intensief, samen met onze klanten, gewerkt aan dit platform. C-Profile is een bedrijf wat veel waarde hecht aan langdurige relaties met klanten. Mochten we de NVGA AM Innovatieprijs winnen, dan zullen we hier samen met klanten een feestelijke bijeenkomst voor organiseren, waarbij we het glas heffen maar ook stil zullen staan bij onze ambitieuze plannen voor de toekomst. Want die zijn er zeer zeker!”

Reageer op dit artikel