nieuws

1,25% erbij voor werknemers verzekeraars

Branche 2408

1,25% erbij voor werknemers verzekeraars

Werknemers van verzekeraars krijgen er vanaf mei structureel 1,25% salaris bij per maand. Dit zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers overeengekomen in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daarnaast krijgen de werknemers er komende maand eenmalig 0,5% bij. De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht van 1 juli 2016 tot 1 januari 2018.

Na de opschorting van de cao-onderhandelingen in februari, waarbij werkgevers en werknemers niet nader tot elkaar konden komen, is nu wel een onderhandelingsresultaat tussen cao-partijen bereikt. De partijen hebben een akkoord gesloten waarbij de pensioenparagraaf ongewijzigd blijft voor de looptijd van deze cao. Werkgevers hebben op hun beurt kenbaar gemaakt dat er maar een beperkte loonstijging mogelijk is gelet op de omstandigheden in de branche en het feit dat de werknemersbijdrage aan de pensioenregeling in deze cao niet wordt verhoogd.

Werkgroep basispensioenregeling

De kostenstijging van de basispensioenregeling komt nu geheel voor rekening van werkgevers. Wel gaan werkgevers en werknemers in een gezamenlijke werkgroep een studie doen naar een toekomstgerichte basispensioenregeling per 1 januari 2018. Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe pensioenregeling passend bij de tijdgeest en duurzaam, solide en betaalbaar is. Het advies moet uiterlijk 1 september klaar zij. Bij het advies wordt ook de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 betrokken.

Reageer op dit artikel