nieuws

Dwangsom voor vermeende aanbieder flitskrediet

Branche 1652

Dwangsom voor vermeende aanbieder flitskrediet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft naar nu bekend is gemaakt eind vorig jaar een last onder dwangsom opgelegd aan de bestuurder van een bedrijf dat vermoedelijk zonder vergunning in Nederland flitskrediet heeft aangeboden of daarin heeft bemiddeld. De bestuurder voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. Vanaf 28 februari moet hij daarom iedere dag dat hij langer in gebreke blijft een dwangsom van € 5.000 betalen met een maximum van € 50.000.

De AFM heeft niet bekend gemaakt om welk bedrijf het gaat omdat de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam op 20 februari heeft bepaald dat in dit geval de naam van de betrokken bestuurder en het bedrijf geanonimiseerd moeten worden.

Samenwerking met Maltese partij

Op de website van het bedrijf werd volgens de AFM  (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. Deze website is niet langer online. De AFM zegt over informatie te beschikken waaruit blijkt dat de onderneming mogelijk opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om flitskredieten, afgesloten op de website, uit te betalen aan Nederlandse consumenten. Daarnaast zou de onderneming het Nederlandse incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen, die zien op terugbetalingen van krediet, te innen. Ook zou de onderneming een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij die mogelijk betrokken is bij de website waar de kredieten werden aangeboden.

Vergunning nodig

De AFM verdenkt het bedrijf en de bestuurder ervan zonder vergunning te hebben gehandeld. Het aanbieden van krediet en het bemiddelen daarin mag niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. De bestuurder weigert echter de door de toezichthouder gevraagde informatie te overleggen, met de dwangsom als gevolg.

Reageer op dit artikel