nieuws

Aegon stelt schatting solvabiliteit naar beneden bij

Branche 2844

Aegon stelt schatting solvabiliteit naar beneden bij

Aegon heeft de schatting van de Solvency II groepsratio per eind 2016 met 2% naar beneden bijgesteld naar 157%. Dit staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de verzekeraar. Al eerder ontstond er discussie over de opgegeven solvabiliteit.

Op 17 februari, bij de bekendmaking van de jaarcijfers, vermeldde Aegon nog een verbetering van de solvabiliteit naar 159%. Het management heeft nadien echter besloten om aan de Solvency II positie per eind 2016 een risicomarge voor kosteninflatie toe te voegen. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de groepsratio met 2 procentpunten. “Hoewel de op een best estimate gebaseerde aannames in de technische voorzieningen van Aegon marktconform zijn en het inflatierisico economisch te hedgen is, heeft het management toch besloten prudent te zijn en een strikt juridische interpretatie van de regels te volgen”, aldus de verzekeraar.

Opnieuw kijken naar aannames

In hoeverre de actuele schatting nu ‘definitief’ is, is nog niet duidelijk. Aegon heeft namelijk, op aandringen van De Nederlandsche Bank, toegezegd voor juli nader kijken naar de aannames die ten grondslag liggen aan de factor van 75% die wordt gehanteerd om te berekenen in hoeverre verliezen met uitgestelde belastingen kunnen worden opgevangen (het verliescompensatievermogen).

Verbeteren ratio Aegon Nederland

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf stond eind 21016 op een solvabiliteitsratio van 141%. Het management stelt in het nu gepubliceerde jaarverslag zich volledig te hebben gecommitteerd aan maatregelen om de Solvency II ratio van Aegon Nederland te verbeteren.

Reageer op dit artikel