nieuws

Blik op 2017 (7). Colinda Rosenbrand: ‘Meer maatwerk bij hypotheekadvies’

Branche 1708

Blik op 2017 (7). Colinda Rosenbrand: ‘Meer maatwerk bij hypotheekadvies’

Brancheorganisatie OvFD gaat zich ook in 2017 hard marken voor een versteviging van de positie van de echt onafhankelijke adviseur. Op verzoek van am: zet directeur Colinda Rosenbrand haar verlangens voor het nieuwe jaar op een rij.

Wat moeten we in 2017 niet meer gaan doen als branche
“Onzeker zijn voor de toekomst. De AFM Consumentenmonitor geeft aan dat de zelfstandig adviseur terrein wint ten opzichte van het directe kanaal. Deze toename wordt deels veroorzaakt door nieuwe toetreders die alleen via het intermediair werken en die zich via de serviceorganisaties gemakkelijk op de markt kunnen begeven. Veel adviseurs maken nu uit onzekerheid geen strategische keuzes. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat er een mooie toekomst is, maar een goede, strategische samenwerking in de intermediaire keten is dan voor alle partijen wel van groot belang.”

Wat moeten we in 2017 als branche juist wel gaan doen?
“Uitgaan van eigen advieskracht! Onderzoek na onderzoek laat zien dat de consument veel vertrouwen heeft in het intermediair. Belangrijk is wel dat je je als adviseur volledig richt op je kerntaak; het advies en de klantrelatie. Besteedt de administratieve werkzaamheden uit aan partijen
die het efficiënter en goedkoper kunnen en investeer zelf vooral in de directe relatie met je klant.”

Waar gaat de OvFD zich in 2017 voor hard maken?
“De OvFD maakt zich in 2017 hard voor meer maatwerk bij hypotheekadvies, we besteden veel aandacht aan de praktijkproblemen rondom kredietverstrekking en in 2017 vindt natuurlijk ook de evaluatie van het provisieverbod plaats. Daarnaast blijft onafhankelijk advies hoog op
onze agenda staan. Onafhankelijk advies is de belangrijkste toegevoegde waarde van een adviseur. Consumenten hechten hier grote waarde aan, maar geven tegelijkertijd ook aan dat ‘ze niet weten of een adviseur wel helemaal onafhankelijk is’. De OvFD blijft zich daarom inzetten voor een wettelijke beschermingstitel voor onafhankelijk advies. Zowel de Europese richtlijn Hypotheken als de richtlijn Verzekeringsdistributie onderschrijven het onderscheidend belang van onafhankelijk advies, maar daaraan moeten dan wel voorwaarden worden gesteld. De belangrijkste voorwaarde is ‘dat een onafhankelijk advies moet geschieden op basis van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsproducten’. Dit is ook onderdeel van onze definitie, dus onze lobby sluit goed op Europa aan.”

Is de markt klaar voor een officieel predicaat ‘onafhankelijk adviseur’?
“De markt kan er snel klaar voor zijn, want er is al een belangrijke basis. Op grond van de Wft geven we via het dvd namelijk al aan of we adviseren op basis van een objectieve analyse of niet. De AFM hanteert hiervoor een formule bij het invullen van de DVD generator. Ook over andere relevante zaken voor een onafhankelijkheidsdefinitie zoals aandelenbezit en contractuele verplichtingen moeten adviseurs al transparant zijn. Laten we deze elementen combineren tot een officieel predicaat ‘onafhankelijk adviseur’ en geef daarmee de consument de gewenste zekerheid.”

Reageer op dit artikel