nieuws

Neutralis vindt eis portefeuille-overdracht strijdig met klantbelang

Branche 2324

Neutralis vindt eis portefeuille-overdracht strijdig met klantbelang

Het Hengelose Neutralis heeft haar vergunning voor het bemiddeling en adviseren in inkomensverzekeringen per 1 januari 2017 opgezegd. De AFM verlangt in zo’n situatie dat de bestaande portefeuille binnen drie maanden wordt overgedragen aan een andere financiële dienstverlener. Maar dat is volgens eigenaar Ozewald Wanrooij in conflict met het klantbelang.

Het opzeggen van de vergunning past volgens Wanrooij in de strategie van Neutralis om haar rol naar relaties toe duidelijker te positioneren. Het kantoor wil de klanten aan de hand van financiële planning inzicht blijven geven in de gevolgen voor het netto besteedbare inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En de relatie mag dan zelf bepalen of een product gewenst is. Neutralis is van dienst bij het voorzien van inzicht en kennis ten aanzien van productenvoorwaarden en tarieven maar onthoudt zich voortaan van specifiek productadvies en productaanbeveling.

Drie keuzes
De AFM eist van een kantoor dat een vergunning intrekt, dat de relaties elders worden ondergebracht. Daar maakt Neutralis bezwaar tegen. Het kantoor heeft klanten gevraagd wat zij zelf willen en drie keuzes voorgelegd.

  • overstap naar een door ons geselecteerde collega (tegen betaling aan de collega)
  • overstap naar een zelf te bepalen collega (afspraken over betaling moet relatie zelf maken)
  • af te zien van productadvisering door een financieel dienstverlener en de verantwoordelijkheid ten aanzien van de passendheid van de dekking zelf te dragen

Vrijheid ontnemen
Wanrooij: “Nu hebben onze relaties massaal gekozen voor optie 3 wat maakt dat wij thans in een patstelling zijn beland en niet kunnen voldoen aan de door de AFM gestelde eisen. Hiermee zouden wij onze relaties de vrijheid moeten ontnemen om de eigen verantwoordelijkheid te mogen dragen. Dit dwingt ons in een situatie waarin we moeten kiezen tussen integer handelen richting onze relaties enerzijds en het opvolgen van de eisen van onze toezichthouder anderzijds.”

Volgens Neutralis is de oplossing dat de aanbieder de polis plaatst op een agentschap zonder advies en dit aan de relatie bevestigt. Van de AFM wil Wanrooij weten ‘op welke wijze wij volgens u gevolg kunnen geven aan de eisen vanuit de Wft zonder dat wij voorbij moeten gaan aan de wensen van onze relaties’.

 

Reageer op dit artikel