nieuws

Dijsselbloem: ‘Kabinet blij met WRR-onderzoek, daarom beleid doortrekken’

Branche 1134

Het kabinet is blij met de analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat laat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij ziet het rapport als een belangrijke aanvulling op bestaande analyses. “Het verdient dan ook aanbeveling het ingezette beleid consistent door te trekken.”

Dijsselbloem: ‘Kabinet blij met WRR-onderzoek, daarom beleid doortrekken’

De WRR heeft in oktober de studie ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht‘ gepubliceerd, waarin het een brede analyse verricht naar de verhouding tussen de Nederlandse financiële sector enerzijds en de Nederlandse economie en samenleving anderzijds. De WRR schreef dat de samenleving zich te afhankelijk heeft gemaakt van de financiële sector. “Daardoor is de samenleving sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. Juist het sociaal-economisch beleid heeft bijgedragen aan een te grote financiële dominantie.”

Analytisch sterk
Het is de WRR volgens het kabinet gelukt om een scherpe analyse te maken van de relatie tussen de financiële sector en de samenleving. “Het rapport zet helder uiteen dat niet alleen maatregelen binnen sector belangrijk zijn, maar dat juist in het sociaal-economische beleid veel ruimte bestaat om de verhouding tussen sector en samenleving te verbeteren”, schrijft minister Dijsselbloem. “Daarmee is het rapport niet alleen analytisch van hoge kwaliteit maar verbreedt het ook duidelijk de blik ten aanzien van beleidsmogelijkheden.”

Nuttige bijdrage
Dijsselbloem schrijft ook dat het kabinet het belangrijk vindt dat nu de financiële crisis enige tijd achter ons ligt, aandacht moet blijven bestaan voor de vraag hoe dienstbaar de financiële sector is aan de Nederlandse economie en samenleving. Het WRR rapport levert volgens de bewindsman een nuttige bijdrage aan deze discussie.

“De WRR laat zien hoe de financiële sector voorafgaand aan de crisis is gegroeid en dat dit mogelijk niet altijd ten gunste is geweest van de samenleving”, aldus Dijsselbloem. “De WRR laat ook zien hoe huishoudens, bedrijven en semi-publieke instellingen sterk afhankelijk zijn geworden van financiële diensten. Zo hebben huishoudens zowel veel schulden als bezittingen en via beide kanalen een relatie met de financiële sector. Dit past deels in het proces van modernisering van de economie en verzorgingsstaat, maar zorgt ook voor een grotere verantwoordelijkheid voor huishoudens.”

Meer verantwoordelijkheden
Daarnaast benoemt de WRR volgens het kabinet terecht dat het MKB in grote mate afhankelijk is van bancaire financieringen en financiële indicatoren steeds belangrijker zijn geworden, ook voor niet financiële bedrijven. “En de WRR benoemt dat decentralisaties ertoe hebben geleid dat semi-pubieke instellingen grotere verantwoordelijkheden gekregen hebben, bijvoorbeeld voor het beheer van vastgoed. Dit laatste is bewust kabinetsbeleid geweest gericht op onder meer het professionaliseren van deze instellingen.”

Breed perspectief
Het kabinet vindt het waardevol dat de WRR een breed perspectief kiest, met zowel de sector als de samenleving als aangrijpingspunt van beleid. Dijsselbloem: “In reactie op de financiële crisis is er wereldwijd veel aandacht geweest voor het vergroten van de stabiliteit van financiële instellingen. Dit heeft geleid tot een groot aantal maatregelen, waaronder hogere buffers voor banken en gemeenschappelijk Europees bankentoezicht. Daarbij zijn zowel in nationaal als in Europees verband maatregelen genomen om de financiële sector meer dienstbaar aan de samenleving te laten zijn. Terecht wijst de WRR er dan ook op dat beleid gericht op een goede verhouding tussen de financiële sector en de samenleving niet alleen aangrijpingspunten kent binnen de sector, maar ook binnen het sociaaleconomisch beleid.”

Beleid doortrekken
Het kabinet kan zich in grote lijnen dus goed vinden in de doelstellingen die de WRR nastreeft. Dijsselbloem: “Een robuuste sector, een weerbare samenleving en een betrokken politiek. Het verdient daarom de aanbeveling om het ingezette beleid consistent door te trekken.”

Reageer op dit artikel