nieuws

Polis Advocaten: ‘Intermediair heeft veel vragen over arbeidsrecht’

Branche 615

Coen Fledderus en Robin van Beem, advocaten bij Polis Advocaten, verzorgen op de am:dag een sessie over arbeidsrecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden schetsen ze hoe juridische problemen op personeelsgebied voorkomen of opgelost kunnen worden.

Polis Advocaten: ‘Intermediair heeft veel vragen over arbeidsrecht’

De advocaten besteden onder andere aandacht aan de volgende vragen: “Ik wil een portefeuille overnemen, maar niet (al) het personeel. Kan dat?” En: “Hoe voorkom ik dat een voormalige werknemer een deel van mijn portefeuille meeneemt?” Maar ook: “Mijn werknemer voldoet nog steeds niet aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen, is ontslag mogelijk? En hoe dan?”

Waarom een sessie over arbeidsrecht, merken jullie dat er vragen leven bij het intermediair?
Coen Fledderus: “Het leeft zeker bij het intermediair! Samengevat krijgen wij vaak te horen dat goed presterende medewerkers een zegen zijn, maar slecht presterende medewerkers een vloek. Personeel is immers het kloppend hart van de organisatie, en dat heeft nogal wat invloed. Sinds vorig jaar is de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht, waardoor onder meer het ontslagrecht ingrijpend is aangepast. Bovendien bemoeit ook de AFM zich met het beloningsbeleid van het intermediair zodat afspraken over de wijze van belonen goed vastgelegd moeten worden. Ook het kopen van een portefeuille levert in de praktijk de nodige vragen op. Want met de koop van een portefeuille gaat immers ook het personeel mee over naar de nieuwe eigenaar. Dit betekent dat alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ook mee verhuizen.”

Kan je voorkomen dat een vertrekkende werknemer je klanten meeneemt? De klant is toch zelf baas?
“Natuurlijk staat het de klant vrij om zelf zijn eigen adviseur te kiezen. Maar dat vormt nu juist een risico voor de eigenaar van het advieskantoor. In de praktijk zien wij namelijk dat een klant vaak hangt aan degene met wie het meeste klantcontact is geweest. Als deze medewerker dan vertrekt en voor zichzelf begint of bij een concurrerend advieskantoor gaat werken, kiest een klant er soms voor om met deze medewerker mee te gaan. Om te voorkomen dat de vertrekkende medewerker hierin een al te actieve rol kan spelen, is het voor het intermediair van groot belang dat hierover duidelijke afspraken worden gemaakt met de medewerkers. Met name het overeenkomen van een goed non-concurrentiebeding en een relatiebeding kan een hoop narigheid schelen. Let er wel op dat het non-concurrentiebeding en het relatiebeding aan een aantal vereisten moeten voldoen. Anders bestaat het risico dat dergelijke bedingen door een rechter alsnog terzijde worden geschoven en je dus met lege handen komt te staan.”

Voor 31 december moeten de diploma’s binnen zijn. Is ontslag mogelijk als medewerkers niet voldoen aan de eisen?
“Dat hangt er vanaf. In sommige gevallen is dat inderdaad mogelijk. Maar dan moet je als werkgever bijvoorbeeld wel kunnen aantonen dat je aan de medewerker voldoende gelegenheid hebt geboden om de diploma’s te kunnen halen. Op grond van de Wwz is het opbouwen van een goed personeelsdossier van groot belang, omdat het ontslag anders door de rechter niet wordt gehonoreerd. De medewerker blijft dan gewoon in dienst.”

Inschrijven voor de am:dag kan hier.

Reageer op dit artikel