nieuws

Obvion verliest ontslagprocedure tegen accountmanager

Branche 307

Obvion verliest ontslagprocedure tegen accountmanager

Obvion kan een accountmanager die moeite had om de draai naar een nieuwe aanpak te maken, niet ontslaan. De rechtbank Midden-Nederland zegt dat Obvion zich in moet spannen om de accountmanager te herplaatsen in een passende andere functie in een van de andere Rabobank-ondernemingen. Volgens Obvion kan dat niet zomaar.

Het gaat in de zaak om een van de elf accountmanagers van Obvion. Van deze groep accountmanagers werd met ingang van 2012 andere competenties gevraagd. Waar voordien de nadruk lag op kwantiteit, werden nu het beoordelen van de kwaliteit van advieskantoren en het helpen van kantoren bij nieuwe ontwikkelingen minstens zo belangrijk als het onderhouden van de relatie met de advieskantoren of de gerealiseerde omzet.

Moeite met de aanpak
De accountmanager in kwestie had moeite om af te wijken van een standaard aanpak en kampte ook met privéproblemen. Hij bezocht van de 150 kantoren vooral die waarmee hij het goed kon vinden. Zijn werk was regelmatig onderwerp van gesprek en zijn beoordelingen varieerden, maar die over 2015 was ronduit ‘slecht’. Zijn manager gaf aan dat hij nog tot 1 juli 2016 de kans zou krijgen om de draad weer op te pakken. Hij kreeg daar een coach bij.

Nooit goed genoeg
Op 30 juni 2016 deelde Obvion mee dat de verbetering in zijn functioneren onvoldoende was en dat zou worden gestreefd naar een beëindiging van het dienstverband. Na dit gesprek heeft de accountmanager zich ziekgemeld. Hij geeft aan dat hij al jaren op zijn tenen liep en voortdurend de indruk kreeg dat hij het voor Obvion nooit goed genoeg kon doen

Obvion verzoekt vervolgens bij de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst per januari 2017, met een transitievergoeding van € 20.048 bruto. Herplaatsing is volgens Obvion niet mogelijk, omdat de in aanmerking komende functies bij Obvion in Heerlen gesitueerd zijn en de accountmanager daar niet woont. Dat Obvion een dochteronderneming van Rabobank is, betekent niet ‘dat zij zomaar werknemers kan herplaatsen bij andere Rabobank-ondernemingen, zegt Obvion.

Voldoende tijd
De accountmanager beroept zich allereerst op het opzegverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. De rechter oordeelt echter dat het verband met de aangevoerde ontslaggrond ontbreekt. De rechter zegt verder dat het Obvion vrijstond om, in reactie op de ontwikkelingen in de markt, een andere invulling te geven aan de ondersteuning van hypotheekadviseurs. Ook heeft Obvion haar werknemer voldoende tijd geboden om zijn functioneren te verbeteren. Er is dus sprake van ongeschiktheid voor de functie, en dat is een ontslaggrond als bedoeld in artikel 7:669 BW.

Herplaatsing
Toch maakt dat niet dat het ontbindingsverzoek toewijsbaar is, zegt de rechter. Wil het verzoek van Obvion kunnen worden toegewezen, dan moet herplaatsing van de accountmanager in een andere passende functie niet mogelijk zijn.

Volgens de rechter heeft Obvion zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat zij, ook al maakt zij onderdeel uit van het Rabobank-concern, geen mogelijkheden heeft om de accountmanager te herplaatsen in een passende andere functie in een van de andere Rabobank-ondernemingen.

Binnen of buiten Rabo
De rechter: “Ingevolge artikel 9 lid 2 van de Ontslagregeling moeten bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is mede arbeidsplaatsen in andere tot de groep behorende ondernemingen worden betrokken. Obvion heeft dat nagelaten.”

De rechter zegt dat het op de weg van Obvion ligt om de herplaatsingsmogelijkheden binnen of buiten de Rabobank-organisatie te exploreren. Het ontbindingsverzoek wordt dan ook afgewezen.

Reageer op dit artikel