nieuws

Chaos dreigt bij omwisseltraject Wft-diploma’s

Branche 328

Chaos dreigt bij omwisseltraject Wft-diploma’s

Bureau D & O voorziet veel ongelukken nu de eindfase van het omwisseltraject voor bestaande Wft-diploma’s nadert. Volgens D & O krijgen veel adviseurs de procedure niet tijdig rond voor de sluitingsdatum van 31 december. Vanaf 1 januari 2017 vervalt de omwisselmogelijkheid en moeten adviseurs die de deadline misten weer eerst het initiële examen afleggen voor ze mogen adviseren. 

Bureau D & O merkt dat er bij een groot aantal kantoren onbekendheid bestaat over de acties die moeten worden ondernomen om klaar te zijn voor het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel.”Veel adviseurs leven in de veronderstelling dat zij hiervoor slechts een of meer PEplus-examens hoeven te behalen. Dit is een misvatting.” Adviseurs moeten, wanneer zij kunnen aantonen dat de diploma’s en certificaten die zij op 31 december 2013 bezaten kwalificeerden voor de toenmalige Wft-onderdelen, niet alleen de benodigde PEplus-examens behalen op de terreinen waarop zij willen blijven adviseren. Ook het administratieve traject om de nieuwe Wft-diploma’s daadwerkelijk aan te vragen moet tijdig zijn afgerond.

Omruil via erkend exameninstituut
De omruil van oude diploma’s en certificaten voor nieuwe Wft-diploma’s kan alleen door een erkend exameninstituut worden gedaan. Het exameninstituut controleert de diploma’s en certificaten op hun geldigheid per 31 december 2013. In dat geval kan de adviseur immers gebruikmaken van de PEplus-route om de nieuwe Wft-diploma’s conform het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk te behalen.
Wanneer de adviseur daarna de benodigde PEplus-examens heeft behaald, kan het daadwerkelijke omwisselverzoek in gang worden gezet. Het exameninstituut verzorgt de daarvoor benodigde melding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO geeft namens de minister van Financiën de nieuwe Wft-diploma’s af.

Missen Wft PE-certificaat
“Het is inmiddels zeker dat in het omwisseltraject veel ongelukken gaan ontstaan”, stelt D & O. “Ongelukken doordat kandidaten ervan overtuigd zijn dat zij in aanmerking komen voor een nieuw diploma maar, na controle door het exameninstituut, gewezen worden op het feit dat zij in het verleden een bepaald certificaat niet hebben gehaald of een diploma hebben behaald dat niet door de minister is gelijkgesteld. Een veel voorkomend voorbeeld is het niet (meer) kunnen vinden van het certificaat voor het inhaalprogramma Beleggen A, waardoor bijvoorbeeld een Assurantie A- of B-diploma niet meer geldig is voor het onderdeel Levensverzekeringen/Vermogen. Of het missen van een Wft PE-certificaat.”

Deadlines voor omwisselverzoeken
Exameninstituten kunnen tot uiterlijk 31 december 23.59 uur de door hun gefiatteerde omwisselverzoeken indienen bij DUO. Daarna kunnen er geen omwisselbestanden meer worden ingediend bij DUO. Dit betekent dus dat ruim voor 31 december 2016 de exameninstituten alle benodigde documenten moeten hebben om tot de beoordeling te kunnen komen. Bureau D & O signaleert dan ook dat exameninstituten deadlines gaan stellen voor het indienen van omwisselverzoeken.

Begin september wees de AFM 8.600 vergunninghouders al op de naderende deadline van de overgangstermijn. De toezichthouder constateerde toen dat nog iedereen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldeed.

Reageer op dit artikel